Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках
Міненерговугілля України; Приказ, Правила, Форма типового документа [...] от 30.01.201877

Автоматизований бланк перемикань

Автоматизований бланк перемикань - реалізована в програмному забезпеченні АСК ТП послідовність дій з комутаційними апаратами та пристроями РЗА та ПА з метою увімкнення/вимкнення обладнання за завчасно розробленим алгоритмом

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Адміністративно-технічний персонал

Адміністративно-технічний персонал - керівники, начальники служб і відділів підприємств, їх заступники, а також інженери, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративні функції

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Бланк перемикань

Бланк перемикань - оперативний документ, який складено на виконання перемикань на конкретному устаткуванні та для конкретної схеми електричних з’єднань, де почергово зазначено всі операції з комутаційними апаратами силового устаткування, у колах релейного захисту та автоматики (електроавтоматики, протиаварійної та режимної автоматики) й основні перевірочні операції, та яким користується оперативний персонал і персонал служб релейного захисту та автоматики безпосередньо на місці виконання перемикань

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Бланк перемикань типовий

Бланк перемикань типовий - оперативний документ, який складено заздалегідь, до виконання перемикань адміністративно-технічним персоналом, в якому міститься обов’язкова до виконання послідовність операцій під час виконання складних перемикань в електроустановках для конкретної схеми електричних з’єднань та стану пристроїв РЗА і ПА, що часто повторюються. Типові бланки перемикань складаються як для нормальних, так і для ремонтних схем з’єднань електроустановок

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Включити/відключити

Включити/відключити - оперативна команда під час виконання оперативних перемикань в електроустановках

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Диспетчерський персонал (диспетчери)

Диспетчерський персонал (диспетчери) - працівники відповідної диспетчерської служби, уповноважені під час здійснення оперативно-диспетчерського управління в електроенергетиці видавати обов’язкові для виконання розпорядження і дозволи або здійснювати зміну технологічного режиму роботи й експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації, безпосередньо діючи на них засобами дистанційного керування або через розпорядження та дозволи підлеглому оперативному персоналу

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Дистанційне керування

Дистанційне керування - операції з комутаційними апаратами, в тому числі заземлювальними роз’єднувачами, та технологічним режимом роботи обладнання (пристроїв РЗА і ПА) з віддаленого не менше ніж на безпечну відстань поста керування (комп’ютера, щита, пульта тощо). Під безпечною відстанню потрібно розуміти найменш допустиму відстань між працівником і комутаційним апаратом та/або іншим джерелом небезпеки, що необхідна для безпечного виконання оперативних перемикань

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Дозвіл на перемикання

Дозвіл на перемикання - дозвіл (згода) оперативного персоналу, у віданні якого знаходиться устаткування, на виконання перемикань в електроустановках персоналом, який здійснює оперативне керування цим устаткуванням

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Керівний оперативний персонал у зміні

Керівний оперативний персонал у зміні - персонал, який протягом зміни здійснює оперативне керування роботою ОЕС України, електроенергетичних систем, електричних магістральних мереж, електричних станцій, електричних мереж енергопостачальних компаній та керує роботою підпорядкованого оперативного, оперативно-виробничого персоналу під час ведення режимів і виконання перемикань в електроустановках

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Контролююча особа (особа, яка контролює перемикання)

Контролююча особа (особа, яка контролює перемикання) - старша за посадою особа (або особа старша у зміні) в складі бригади з проведення перемикань (до якої входять працівники з числа оперативного, оперативно-виробничого або адміністративно-технічного персоналу, які мають право виконувати перемикання в цій електроустановці), яка здійснює поопераційний контроль та керування ходом перемикань згідно з бланком перемикань

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Місцева інструкція (Все определения термина — 2)

Місцева інструкція - нормативно-технічний документ з виконання оперативних перемикань, що діє в межах електроенергетичного підприємства

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Місцеве керування

Місцеве керування - операції з комутаційними апаратами, в тому числі заземлювальними ножами, та технологічним обладнанням шляхом дії на механічний привід, кнопку, ключ керування, що розташовані безпосередньо у комутаційному апараті чи на обладнанні, яким здійснюється керування

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Мнемонічна схема (мнемосхема)

Мнемонічна схема (мнемосхема) - сукупність елементів і засобів відображення інформації, що наочно відтворює електричну схему електростанції, підстанції, електричної мережі, електрогосподарства підприємства і стан комутаційних апаратів у режимі реального часу.

За наявності автоматизованого робочого місця оперативного персоналу дозволено вести мнемонічну схему в електронному вигляді

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Нормальна схема електричних з'єднань устаткування підстанції/електростанції

Нормальна схема електричних з’єднань устаткування підстанції/електростанції - однолінійна схема з’єднань устаткування електричної частини підстанції/електростанції з нанесеними на ній диспетчерськими найменуваннями (оперативними назвами) устаткування, назвами приєднань та зафіксованих положень (вимкнено/увімкнено) комутаційних апаратів.

Схема доповнюється додатком (таблицею), яка визначає тип обладнання та його основні електричні параметри за оперативними назвами устаткування

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Нормальний режим

Нормальний режим - режим експлуатації електроустановки відповідно до схеми нормального режиму

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Об'єкти диспетчеризації (Все определения термина — 3)

Об’єкти диспетчеризації - устаткування електричних станцій та підстанцій, лінії електропередавання, пристрої релейного захисту, протиаварійної автоматики, системи автоматичного регулювання частоти і перетоків потужності, засоби автоматизованого обліку електроенергії, засоби автоматизованих систем диспетчерського керування, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні диспетчерського персоналу відповідно до затверджених в установленому порядку переліків об’єктів диспетчеризації

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Оперативна схема електричних з'єднань устаткування підстанції/електростанції

Оперативна схема електричних з’єднань устаткування підстанції/електростанції - однолінійна схема з’єднань устаткування електричної частини підстанції/електростанції з нанесеними на ній диспетчерськими найменуваннями (оперативними назвами) устаткування, а також назвами приєднань, на якій положення комутаційних апаратів та переносні заземлення зафіксовані відповідно до їх реального (фактичного) стану.

Оперативна схема може вестися на папері, на мнемонічній схемі або в електронному вигляді. Зміни до оперативної схеми вносяться оперативним персоналом, який перебуває на зміні

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Оперативне відання (Все определения термина — 4)

Оперативне відання - категорія диспетчерського управління об’єктом диспетчеризації, коли проведення технологічних операцій щодо зміни його стану чи режиму роботи здійснюється з дозволу оперативного працівника визначеного рівня оперативного управління

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Оперативне управління (Все определения термина — 5)

Оперативне управління - категорія диспетчерського управління об’єктом диспетчеризації, коли технологічні операції щодо зміни його стану чи режиму роботи здійснюються безпосередньо або за командою оперативних працівників, наділених правом виконувати такі операції на цьому об’єкті, після одержання дозволу від оперативних працівників, у чиєму оперативному віданні перебуває об’єкт диспетчеризації

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Оперативний журнал

Оперативний журнал - основний оперативний документ, в якому фіксуються в хронологічному порядку всі дії оперативного персоналу та події, що відбулися під час його чергування. Обсяг записів в оперативному журналі визначається відповідними місцевими інструкціями.

За наявності автоматизованого робочого місця оперативного персоналу АСК ТП дозволяється вести оперативний журнал в електронному вигляді у разі виконання всіх зазначених вище вимог, а також можливості збереження, архівування та захисту записів від несанкціонованого доступу

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Оперативний персонал

Оперативний персонал - працівники, які перебувають на чергуванні у зміні і допущені до оперативного управління та (або) оперативних переговорів і перемикань в електроустановках

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Оперативний персонал вищого рівня управління

Оперативний персонал вищого рівня управління - працівники, визначені організаційними структурами оперативно-диспетчерського управління ОЕС України, енергосистеми, електростанції, енергопостачальної компанії та положеннями про взаємовідносини між різними рівнями оперативно-диспетчерського управління

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Оперативні перемикання (перемикання) в електроустановках

Оперативні перемикання (перемикання) в електроустановках - цілеспрямовані дії оперативного персоналу комутаційними апаратами в схемі електроустановки та (або) перемикаючими пристроями в колах РЗА і ПА, віртуальними перемикачами мікропроцесорних захистів та автоматики, АСДК, ЗДТК з метою зміни схеми з’єднань електроустановки, режиму роботи або стану устаткування

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Перемикання складні (Все определения термина — 2)

Перемикання складні - перемикання, що вимагають певної послідовності та координації дій оперативного персоналу під час операцій з комутаційними апаратами, заземлювальними роз’єднувачами й пристроями релейного захисту, протиаварійної і режимної автоматики.

Перелік складних перемикань може бути розширений з огляду на місцеві умови, наприклад, перемикання у схемах механізмів власних потреб з реакторним чи автотрансформаторним пуском, у схемах механізмів із частотно-регульованим приводом тощо

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Пристрій релейного захисту й автоматики (РЗА)

Пристрій релейного захисту й автоматики (РЗА) - пристрій на електромеханічній, напівпровідниковій або мікропроцесорній елементній базі, призначений для захисту й автоматичного протиаварійного керування електротехнічним устаткуванням у передбачених проектом режимах роботи

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Пристрій релейного захисту й автоматики або протиаварійної і режимної (системної) автоматики, введений у роботу

Пристрій РЗА або ПА, введений у роботу - пристрій, підключений до необхідних джерел живлення і функціонально готовий до виконання покладених на нього завдань, вихідні кола якого приєднано (накладками, випробувальними блоками, ключами, клемними перемичками та монтажними жилами на клемах) до електромагнітів керування комутаційних апаратів, регулювальних елементів силового устаткування та інших пристроїв РЗА або ПА

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Пристрій релейного захисту й автоматики або протиаварійної і режимної (системної) автоматики, виведений з роботи

Пристрій РЗА або ПА, виведений з роботи - пристрій, вихідні кола якого вимкнено (накладками, випробувальними блоками, ключами і зняттям клемних перемичок та монтажних жил на клемах) від електромагнітів керування комутаційних апаратів, регулювальних елементів силового устаткування та інших пристроїв РЗА і забезпечена неможливість його функціональної дії або виведена окрема функція у багатофункціональних мікропроцесорних пристроях РЗА або ПА, якщо при цьому не забезпечується повноцінний захист первинного обладнання

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Програма виконання робіт у пристроях релейного захисту й автоматики і протиаварійної і режимної (системної) автоматики

Програма виконання робіт у пристроях РЗА і ПА - документ, обов’язковий для виконання, що визначає об’єкт, мету, місце, етапи і строки проведення робіт, види, обсяг, умови і послідовність виконання операцій із перемикань у пристроях РЗА і ПА, у тому числі від’єднання і приєднання проводів та встановлення і зняття перемичок тощо, вимірювань, настройки і перевірок на етапах підготовки і виведення пристроїв РЗА і ПА з роботи, введення їх в роботу та на момент закінчення всіх робіт, вказівки для всіх етапів проведення робіт щодо стану і режиму роботи схем первинних електричних з’єднань з переліком проведення в них послідовних операцій з оперативних перемикань, є відповідальною за достатнє організаційно-технічне, методологічне забезпечення проведення всіх етапів робіт та безпечне для персоналу й електроустаткування їх виконання згідно із чинним законодавством

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Програма випробувань електроустаткування

Програма випробувань електроустаткування - документ, обов’язковий для виконання, що визначає об’єкт, місце, ціль, обсяг, етапи, порядок і строки проведення випробувань, їх обґрунтування, види, умови, послідовність, початок і кінець виконання експериментів, указівки для всіх етапів проведення робіт та окремого експерименту щодо стану і режиму роботи електроустаткування об’єкта і схем первинних електричних з’єднань з переліком проведення в них послідовних операцій з оперативних перемикань, допустимі відхилення важливих параметрів під час виконання експериментів і їх граничні значення, є відповідальною за достатнє організаційно-технічне і методологічне забезпечення проведення всіх етапів робіт та безпечне для персоналу і електроустаткування їх виконання згідно із чинним законодавством

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Програма перемикань

Програма перемикань - оперативний документ з планом упорядкованої послідовності операцій перемикань, спрямований на вирішення конкретного завдання оперативним персоналом щодо проведення зміни існуючої схеми електричних з’єднань, режиму роботи чи стану устаткування в електроустановках різних рівнів оперативного керування та різних об’єктів електроенергетики, а також під час проведення випробувань, та впровадження нового устаткування

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Разова програма перемикань

Разова програма перемикань - оперативний документ, затверджений технічним керівником підприємства (технічний директор, головний інженер, головний енергетик, технолог, механік тощо), який розробляється у разі потреби виконання нетипових перемикань, пов’язаних з відхиленням у схемі об’єкта (мережі), введенням нового обладнання, створенням нетипових схем мережі (об’єкта) для проведення випробування або перевірок обладнання

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Ремонтна схема

Ремонтна схема - документ, що визначає умови відхилення від нормальної схеми електроустановки або мережі, заходи з режиму і з РЗА і ПА, ЗДТУ, АСДУ, які необхідно здійснити, містить вказівки для оперативного персоналу щодо дій під час виникнення найбільш вірогідних технологічних порушень (накладання на ремонт одного з елементів мережі аварійного відключення найбільш завантаженої генеруючої одиниці або одного найбільш завантаженого елемента прилеглої мережі) та способів їх ліквідації. Ремонтна схема за потреби доповнюється графічними матеріалами

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Розпорядження на перемикання

Розпорядження на перемикання - завдання (команда) керівного оперативного персоналу на виконання перемикання у електроустановках, що містить мету перемикання і послідовність операцій у схемі електроустановки і колах пристроїв РЗА і ПА, АСДК, СДТК з необхідною мірою деталізації, яка визначається вимогами щодо безпомилкового та безпечного виконання перемикань підлеглим оперативним персоналом

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Схема нормального режиму мережі

Схема нормального режиму мережі - однолінійна схема електричних з’єднань з нанесеними оперативними назвами об’єктів (диспетчерськими найменуваннями) обладнання і затвердженим нормальним станом комутаційних апаратів, що забезпечують оптимальний рівень стійкості електричної мережі ОЕС України (енергосистеми), надійності електропостачання споживачів електроенергією, напруги та перетоків активної і реактивної потужності, струмів короткого замикання

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Термінал керування

Термінал керування - панель (шафа) приєднання, з якої можна здійснювати дистанційне керування усіма комутаційними апаратами первинної схеми електричних з'єднань цього приєднання

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Фазування

Фазування - визначення відповідності фаз електричної мережі фазам на однойменних затискачах комутаційного апарата, увімкненням якого здійснюється паралельна робота електроустановки з електричною мережею

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018

Час аварійної готовності

Час аварійної готовності - час, необхідний для введення в роботу з ремонту або резерву об’єктів диспетчеризації за командою оперативного персоналу, у чиєму оперативному управлінні або віданні вони знаходяться

Найти определение термина в тексте документа от 30.01.2018


вверх