Винахід (корисна модель) (Все определения термина — 3)

Винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Найти определение термина в тексте документа от 25.07.2011

Заявка на винахід (корисну модель)

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту України на винахід чи патенту України на корисну модель.

Найти определение термина в тексте документа от 25.07.2011

Заявник на винахід (корисну модель)

Заявник — особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.

Найти определение термина в тексте документа от 25.07.2011

Представник щодо Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Представник — представник у справах інтелектуальної власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545, або інша довірена особа.

Найти определение термина в тексте документа от 25.07.2011

Реферат щодо винаходу (корисної моделі)

Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель), і (або) галузь його (її) застосування, якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти.

Найти определение термина в тексте документа от 25.07.2011

Секретний винахід (секретна корисна модель) (Все определения термина — 4)

Секретний винахід (секретна корисна модель) — винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Найти определение термина в тексте документа от 25.07.2011


вверх