Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, [...]
Держкомпідприємництво, Департам.спецтелекомсистем СБУ, Служба безпеки України; Приказ, Условия от 29.12.200088/66

Ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації

Ввезення, вивезення засобів КЗІ та криптосистем — фактичне переміщення через митний кордон України криптосистем і засобів КЗІ (їх частин, нормативно-технічної документації).

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008

Експертиза (державна експертиза у сфері КЗІ) засобів КЗІ та криптосистем (Все определения термина — 2)

Експертиза (державна експертиза у сфері КЗІ) засобів КЗІ та криптосистем — діяльність, метою якої є підготовка висновків і надання рекомендацій для прийняття рішень про використання (застосування) об'єктів експертизи та яка включає перевірку відповідності об'єктів експертизи вимогам нормативних документів, оцінку рівня захисту інформації об'єктами експертизи або науково-технічного рівня об'єктів експертизи.

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008

Засіб криптографічного захисту інформації (Все определения термина — 9)

Засіб КЗІ — програмний, апаратно-програмний, апаратний або інший засіб, призначений для криптографічного захисту інформації. До засобів КЗІ належать:

апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, що реалізують криптографічні алгоритми перетворення інформації;

апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, системи і комплекси захисту від нав'язування неправдивої інформації, включаючи засоби імітозахисту та "електронного підпису", що реалізують криптографічні алгоритми перетворення інформації;

апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, системи і комплекси, призначені для виготовлення та розподілу ключових документів, які використовуються в засобах КЗІ, незалежно від виду носія ключової інформації;

системи та комплекси (у тому числі ті, які входять до систем та комплексів захисту інформації від несанкціонованого доступу), до складу яких входять апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, що реалізують криптографічні алгоритми перетворення інформації.

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008

Ключові документи (Все определения термина — 5)

Ключові документи — матеріальні об'єкти із зафіксованими відповідним чином ключовими даними для подальшого практичного застосування щодо криптографічного перетворення повідомлення.

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008

Криптографічна система (криптосистема)

Криптографічна система (криптосистема) — сукупність засобів КЗІ, необхідної ключової, нормативної, експлуатаційної, а також іншої документації (у тому числі такої, що визначає заходи безпеки), використання яких забезпечує належний рівень захищеності інформації, що обробляється, зберігається та (або) передається.

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008

Криптографічний захист інформації (Все определения термина — 11)

Криптографічний захист інформації — вид захисту, що реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних), з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо.

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008

Надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (Все определения термина — 2)

Надання послуг в галузі КЗІ — виконання робіт із шифрування інформації, монтажу (у тому числі встановлення на місці), наладки, ремонту, утилізації. Під виконанням робіт із шифрування інформації розуміється забезпечення суб'єктом господарювання криптографічного захисту інформації клієнтів (юридичних або фізичних осіб), що може включати встановлення засобів КЗІ у клієнта, забезпечення їх ключовими документами, обслуговування цих засобів та вжиття заходів щодо забезпечення режиму безпеки.

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008

Режим безпеки в галузі криптографічного захисту інформації

Режим безпеки — реалізована система правових норм, організаційно-технічних заходів, яка створюється суб'єктами господарювання під час провадження робіт у галузі КЗІ, з метою обмеження доступу до конфіденційної інформації.

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008

Розроблення (Все определения термина — 5)

Розроблення — усі стадії робіт до серійного виробництва, такі як: прикладні наукові дослідження, вибір напрямків та проведення теоретичних (експериментальних) досліджень (фундаментальних наукових досліджень), ескізне (технічне) проектування і макетування, проектно-пошукові роботи та технологічне проектування, створення і виготовлення конструкторської документації, створення та проведення випробувань дослідних зразків, створення схеми виробництва, користування конструкторською документацією або доопрацювання дослідних зразків за результатами випробувань.

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008

Сертифікаційні випробування засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем (Все определения термина — 2)

Сертифікаційні випробування засобів КЗІ та криптосистем — діяльність, пов'язана з перевіркою відповідності засобів КЗІ та криптосистем вимогам, що визначені нормативними документами щодо цих засобів та систем.

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008

Торгівля засобами криптографічного захисту інформації та криптосистемами (Все определения термина — 2)

Торгівля засобами КЗІ та криптосистемами — будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передання прав власності на засоби КЗІ та криптосистеми.

Найти определение термина в тексте документа от 20.02.2008


вверх