Перечень терминов Кол-во: 130 терминов

Заявник

"Заявник" — український суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який звернувся до Держекспортконтролю за дозволом/висновком на міжнародні передачі за митну територію (на митну територію) чи транзит через митну територію України товару.

При транзиті "Заявником" може виступати іноземний суб'єкт господарської діяльності (власник чи перевізник товару) або, за його письмовим погодженням, уповноважена особа (юридична або фізична) в Україні.


"Заявник" — український суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який звернувся до Держекспортконтролю за дозволом на міжнародні передачі за митну територію (на митну територію) або транзит через митну територію України товару, що підлягає експортному контролю.


Заявник - особа, яка подала заявку на реєстрацію компонування чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку


Заявник — юридична або фізична особа, яка подала заявку на сертифікацію.

 Про затвердження Правил з питань процедур експлуатаційної сертифікації та інспектування експлуатантів
Мінтранс України; Приказ, Правила, Форма типового документа, Перечень от 08.08.1996254

Заявник - юридична або фізична особа, яка подає документи до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на право здійснення певного виду діяльності


Заявник - юридична особа (суб’єкт господарювання), яка має на меті отримати (продовжити) ліцензію на мовлення, подає до Національної ради заяву про видачу (продовження) ліцензії за встановленою формою

 Про телебачення і радіомовлення
Закон Украины от 21.12.19933759-XII

Заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку


Заявник — особа, яка подала заявку.

 Про охорону прав на сорти рослин
Закон Украины от 21.04.19933116-XII

Заявник - особа або група осіб, які подали заявку


Заявник — юридична або фізична особа, яка подала заявку в Державіаслужбу України на отримання Схвального листа на виготовлення АТ або отримання (продовження строку дії) Сертифіката схвалення виробництва АТ, або зміни в додаток до Сертифіката або Свідоцтва.


Заявник — особа або група осіб, які подали заявку.


Заявник — особа, яка подала заявку.


Заявник — зареєстрований в Україні згідно із законодавством виробник або постачальник відповідної моделі, який подає заяву про включення її до Державного реєстру.

 Про затвердження Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение, Реестр от 29.08.20021315

Заявник:

засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

керівник державного органу, органу місцевого самоврядування або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення державного органу, органу місцевого самоврядування;

голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;

уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

Міністерство юстиції України та його територіальні органи - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку з прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії;

Міністерство юстиції України - у разі подання документів для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;

фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або уповноважена нею особа - у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем;

фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо фізичної особи - підприємця;

державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної особи - підприємця - у разі подання документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням безвісно відсутньою чи оголошенням померлою


Заявник - юридична особа, яка подає документи для: внесення її до Реєстру для набуття статусу фінансової установи; виключення фінансової установи з Реєстру, внесення змін до Реєстру; видачі дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; заміни, видачі дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, внесення або виключення інформації про відокремлені підрозділи до Реєстру;

 Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ
Держфінпослуг; Распоряжение, Положение, Форма типового документа от 28.08.200341

Заявник — кредитна спілка або об'єднана кредитна спілка (далі — кредитна спілка), інформація про яку внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі — Реєстр) та яка подає заяву про видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, анулювання ліцензії.

 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг
Держфінпослуг; Распоряжение, Условия, Форма типового документа от 02.12.2003146

Заявник — власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноважена ним особа, яка подала заяву на отримання сертифіката.

 Про затвердження Порядку проведення сертифікації лікарських засобів для міжнародної торгівлі
МОЗ України; Приказ, Порядок, Форма типового документа от 14.01.20049

Заявник — суб'єкт господарювання, який подав заяву про видачу сертифіката на ввезення в Україну або вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.


Заявник — фізична особа-підприємець та/або юридична особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.


Заявник — юридична або фізична особа, яка є власником аеродрому або одержала згоду власника аеродрому на його використання і подала до Укравіатрансу заявку на одержання (продовження терміну дії) сертифіката, унесення змін до додатка до сертифіката.

 Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України
Мінтранс України; Приказ, Правила, Форма типового документа от 29.03.2004252

Заявник:

власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло речове право, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав;

орган державної влади, його посадова особа, якими встановлено, змінено або припинено обтяження, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено обтяження, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення обтяження речових прав;

іпотекодержатель, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено іпотеку, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення іпотеки;

орган місцевого самоврядування - у разі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

особа, за якою закріплений особовий рахунок в погосподарській книзі відповідної сільської, селищної, міської ради, або уповноважена нею особа - у разі проведення державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року


Заявник — небанківська фінансова установа, яка подає заяву про видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, анулювання ліцензії.


Заявник — підприємство (аеропорт, АС або СКО в аеропорту) в особі керівника, який у встановленому порядку подав заявку на отримання сертифіката відповідності на конкретний вид або види аеропортової діяльності.

 Про затвердження Правил сертифікації аеропортів
Мінтранс України; Приказ, Правила, Перечень, Форма типового документа от 05.07.2004569

Заявник — аудитор, який подає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) документи для внесення до Реєстру, вилучення з Реєстру, отримання свідоцтва про внесення до Реєстру (далі — Свідоцтво), продовження строку дії Свідоцтва та видачі дубліката Свідоцтва за процедурою, установленою цим Порядком.


Заявник — пенсійний фонд, що подає документи для внесення інформації в Реєстр, унесення змін до Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або його дубліката, для переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або для виключення з Реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.


Заявник — юридична або фізична особа, яка подає в установленому порядку комплект документів для державної реєстрації медичних виробів.

 Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Свидетельство от 09.11.20041497

Заявник - резидент або нерезидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії)


Заявник — резидент або нерезидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії).


Заявник — резидент або нерезидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (зміною її умов).


Заявник - резидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії)


Заявник — страховик, який подає документи для одержання ліцензії на право провадження діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії.


Заявник — повітряний перевізник України, що подав заяву для участі у конкурсі на право експлуатації міжнародної повітряної лінії в порядку, встановленому Положенням.


Заявник — фізична або юридична особа, яка подала заявку на отримання Посвідчення про допуск до експлуатації злітно-посадкового майданчика.

 Про затвердження Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден
Державіаслужба; Приказ, Правила, Форма типового документа, Перечень от 01.12.2004205

Заявник - юридична особа, що подає документи для внесення інформації або змін до неї до Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво), видачі дубліката Свідоцтва, переоформлення Свідоцтва, виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва або внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи


Заявник — фінансова установа, яка внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі — Реєстр) і подає заяву для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та яка має намір за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) відповідно до закону.


У цьому Положенні термін "заявник" вживається в такому значенні:

юридична особа, яка має намір набути статусу страховика (перестраховика) та подає документи для внесення інформації до Реєстру;

страховик (перестраховик), що подає документи для внесення змін до Реєстру, для переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, видачі його дубліката або для внесення інформації про відокремлений підрозділ страховика (перестраховика).


Заявник — юридична особа, яка подає заявку в установленому порядку на отримання Сертифіката навчально-тренувального центру.

 Про затвердження Правил сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки
Державіаслужба; Приказ, Правила, Форма типового документа, Форма, Перечень от 09.12.2005936

Заявник — підприємство в особі керівника, який у встановленому порядку подав заявку на отримання сертифіката на аеропортову діяльність або види аеропортової діяльності з наземного забезпечення польотів.

 Про затвердження Правил сертифікації аеропортів
Державіаслужба; Приказ, Правила, Форма типового документа, Перечень от 13.06.2006407

Заявник — юридична особа, яка подає документи для отримання або анулювання ліцензії (копії ліцензії), переоформлення ліцензії або отримання дубліката ліцензії.


Заявник — юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.


Заявник — страховик-нерезидент, який подає документи для реєстрації філії або для внесення змін до Реєстру філій страховиків-нерезидентів, чи отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента.

 Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів
Держфінпослуг; Распоряжение, Порядок, Форма типового документа от 19.07.20066021

Заявник — всеукраїнська асоціація кредитних спілок, яка подає відповідні документи до Держфінпослуг для передання (делегування) їй окремих повноважень.


Заявник — суб'єкт господарської діяльності, який надає Державній службі та, за направленням Державної служби, експертним установам відповідні документи та зразки МІБП для контролю.


Заявник — аудиторська фірма або аудитор, який подає до Комісії документи для внесення до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, виключення з Реєстру та видачі дубліката Свідоцтва за процедурою, установленою цим Порядком.


Заявник — фінансова установа, яка внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі — Реєстр) і подає заяву для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та яка має намір за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) відповідно до закону".


Заявник — зареєстрований в Україні згідно із законодавством виробник або постачальник відповідної моделі, який подає заяву про включення її до Державного реєстру.

 Про внесення змін до Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 22.12.20061773

Заявник — юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію, що звернулася у встановленому Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій" порядку до органу ліцензування для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.


Заявник — юридична або фізична особа, яка подала заяву про реєстрацію ГЗЕ.

 Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру виготовлення голографічних захисних елементів
Мінфін України; Приказ, Порядок, Форма типового документа, Заявление, Сообщение, Свидетельство от 10.01.20071

Заявник — юридична особа, яка подає документи для внесення інформації про неї до Реєстру для набуття статусу фінансової установи, виключення інформації про фінансову установу з Реєстру, а також для внесення змін до Реєстру, для видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, для переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або для внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи.

 Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ
Держфінпослуг; Распоряжение, Положение, Форма типового документа, Свидетельство, Заявление, Карточка от 16.01.20076640

Заявник — суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності або вповноважена ним особа, визначений Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 04.04.2005 N 238
Держмитслужба України; Приказ, Порядок, Форма, Обращение, Решение от 05.03.2007187

Заявник — юридична особа, що має право на здійснення екологічного аудиту, яка подає до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (далі — Мінприроди України) заяву для внесення до Реєстру.

 Про затвердження Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту
Мінприроди України; Приказ, Положение, Форма типового документа, Заявление, Протокол, Сообщение, Реестр от 27.03.2007121

Заявник — особа або орган, яка звернулася для одержання відповідного свідоцтва від органу сертифікації.

 Про затвердження Правил проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації
Адміністрація Держспецзв’язку, Держспоживстандарт України; Приказ, Правила, Форма типового документа, Решение, Схема, Перечень, Акт от 25.04.200775/91

Заявник — юридична особа, яка подала заявку на проведення сертифікації.

 Про затвердження Програми контролю якості безпеки авіаційних суб'єктів
Мінтрансзв'язку України; Приказ, Программа, Карточка, Протокол, Форма типового документа от 20.04.2007329

Заявник — саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів, яка подає відповідні документи до Держфінпослуг для передання (делегування) їй окремих повноважень.

 Про затвердження Положення про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень
Держфінпослуг; Распоряжение, Положение, Форма типового документа, Заявление, Информация от 12.04.20077153

Заявник - оператор, який звертається до НКРЗІ із заявою про виділення, переоформлення або повернення відповідного номерного ресурсу

 Про затвердження Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України
НКРЗ; Решение, Положение, Форма типового документа, Заявление, Отчет, Заключение от 01.06.2007769

Заявник — оператор, який звертається до НКРЗ із заявою про виділення, переоформлення або повернення відповідного номерного ресурсу (додатки 2, 3, 4, 5).

 Про затвердження Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України
НКРЗ; Решение, Положение, Форма типового документа, Заявление, Отчет, Заключение от 01.06.2007769

Заявник — аудитор, який подає до Комітету з питань аудиту банків Національного банку України (далі — Комітет) заяву та відповідні документи для внесення його до реєстру аудиторів банків Національного банку (далі — Реєстр) або для внесення змін і доповнень до Реєстру, у тому числі щодо продовження аудитору банків строку дії свідоцтва про внесення до Реєстру (далі — Свідоцтво), виключення аудитора банків з Реєстру чи видачі аудитору банків дубліката Свідоцтва за процедурою, установленою цим Положенням.

 Про затвердження Положення Про ведення реєстру аудиторів банків Національного банку України
Постановление Национального банка Украины; Положение, Форма типового документа, Реестр, Свидетельство, Заявление, Карточка от 09.07.2007251

Заявник — суб'єкт господарювання, який надав повідомлення про намір та комплект документів для участі в Конкурсі.


Заявник — небанківська фінансова установа, яка подає заяву про отримання ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям та відповідні документи, що установлені цим Порядком.

 Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям
Держкомісціннихпаперів; Решение, Порядок, Форма типового документа, Условия, Заявление, Карточка от 09.10.20072009

Заявник - аудиторська фірма в особі керівника аудиторської фірми, а в разі його відсутності - особи, яка виконує його обов'язки, що подає до Національного банку відповідні документи у порядку, установленому цим Положенням

 Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
Постановление Национального банка Украины; Положение, Форма типового документа, Реестр, Карточка, Свидетельство, Заявление, Информация от 17.11.2011410

Заявник - керівник (командир) експлуатуючої організації, який подав заяву до Управління регулювання діяльності державної авіації України з метою отримання реєстраційного посвідчення державного повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в реєстрі державних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру

 Про затвердження Правил реєстрації державних повітряних суден України та Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України
Міноборони України; Приказ, Правила, Заявление, Реестр, Свидетельство, Форма типового документа от 07.02.201263

Заявник - юридична та фізична особа (резиденти), юридична особа та фізична особа (нерезиденти), група осіб або уповноважений представник цих осіб, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку та подати заяву з відповідними документами для отримання письмового погодження Комісії;


Заявник - аудиторська фірма, яка подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) документи для внесення її до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виключення з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, та видачі дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, за процедурою, установленою цим Порядком

 Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
НКЦПФР; Решение, Свидетельство, Форма типового документа, Заявление, Карточка, Информация, Порядок от 25.10.20121519

Заявник - юридична особа чи фізична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

 Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі
Нацкомфінпослуг; Распоряжение, Порядок, Заявление, Форма типового документа, Перечень от 04.12.20122531

Заявник - юридична або фізична особа (суб'єкт господарювання), яка є власником реєстраційного посвідчення або планує бути власником реєстраційного посвідчення та/або ліцензії на виробництво лікарського засобу, або уповноважена нею особа, яка подала до Держлікслужби заяву про видачу сертифіката лікарського засобу / заяви про ліцензійний статус / сертифіката серії лікарського засобу / підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються

 Про затвердження Порядку сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються
МОЗ України; Приказ, Порядок, Форма типового документа, Сертификат, Бланк, Заявление, Требования, Справка, Описание от 07.12.20121008

Заявник - суб’єкт господарювання - власник реєстраційного посвідчення (торгової ліцензії) та/або ліцензії на виробництво лікарських засобів, який подає до Держлікслужби України особисто або через уповноважену особу (представника), що знаходиться в Україні, заяву на видачу сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики або заяву на видачу висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарського засобу вимогам належної виробничої практики та який відповідає за достовірність наданої інформації та документів;

 Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики
МОЗ України; Приказ, Порядок, Форма, Заявление, Справка, Перечень, Письмо, Описание, Отчет, Сертификат, Заключение, План, Бланк от 27.12.20121130

Заявник - юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи до НКЦПФР для реєстрації (анулювання реєстрації) як об’єднання професійних учасників фондового ринку або для набуття (чи позбавлення) статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

 Про затвердження Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку
НКЦПФР; Решение, Положение, Форма типового документа, Заявление, Справка, Свидетельство от 27.12.20121925

Заявник – юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що звертається до ЦЗО з метою проведення реєстрації, акредитації та обслуговування сертифікатів ключів Центрів

 Про затвердження Регламенту роботи центрального засвідчувального органу
Приказ Министерства юстиции Украины; Регламент, Форма типового документа, Заявление от 29.01.2013183/5

Заявник - фондова біржа (в особі уповноваженого органу), що подає заяву та визначені цим Порядком документи для отримання письмового погодження Комісії кандидатури на посаду керівника фондової біржі


Заявник - аудиторська фірма або аудитор як фізична особа - підприємець, що подає до Нацкомфінпослуг відповідні документи за процедурою, установленою цим Порядком


Заявник - юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, у тому числі ліцензіат

 Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
НКЦПФР; Решение, Порядок, Условия, Заявление, Форма типового документа, Перечень, Описание, Справка от 14.05.2013817

Заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання або анулювання ліцензії


Заявник - фізична особа, яка подає до Комісії документи для отримання сертифіката, отримання дубліката сертифіката

 Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку
НКЦПФР; Решение, Положение, Сертификат, Форма типового документа, Заявление, Форма, Информация от 13.08.20131464

Заявник - фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ, або її представник

 Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Акт от 03.09.2014440

Заявник - суб'єкт державної авіації, який є експлуатантом аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика і подав заявку на реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика чи на отримання посвідчення про допуск до експлуатації.

 Про затвердження Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України
Міноборони України; Приказ, Порядок, Форма, Реестр, Информация, Свидетельство, Акт, Заключение от 13.10.2014731

Заявник - виконавець послуг, який звертається до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);


Заявник (власник реєстраційного посвідчення) - юридична або фізична особа, яка є відповідальною за ефективність, якість та безпеку лікарського засобу в порядку, визначеному чинним законодавством, та має ресурси для здійснення фармаконагляду в Україні, а також є відповідальною за достовірність інформації, що міститься у наданих нею реєстраційних матеріалах;


Заявник - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка подала оператору газосховищ заявку на укладення договору зберігання (закачування, відбору) природного газу або на розподіл потужності газосховища


Заявник - фізична  особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами системи електронних торгів;

 Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів
Приказ Министерства юстиции Украины; Порядок от 22.12.20152710/5

Заявник - керівник (командир) експлуатуючої організації, який подав заяву на тимчасову реєстрацію повітряного судна до Уповноваженого підрозділу;


Заявник - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії і має намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку та подав заяву до НКРЕКП про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.


Заявник - ліцензіат, який звертається до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

 Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Другие, Требования, Форма типового документа, Заявление, План от 24.03.2016364

Заявник - власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або його уповноважений представник;


Заявник - власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або його уповноважений представник;

 Порядок розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну
МОЗ України; Приказ, Порядок, Заявление, Форма типового документа от 13.04.2016359

Заявник - особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання


Заявник - фізична особа, юридична особа, які бажають отримати відомості з Єдиного державного реєстру, або уповноважені ними особи;


Заявник - особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), території населених пунктів на лінії зіткнення


Заявник - особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес.


Заявник - ліцензіат, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання із заявою та відповідним комплектом документів;

 Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Форма, Заявление, План от 31.03.2016528

Заявник - ліцензіат, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання із заявою та відповідним комплектом документів

 Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Форма, Заявление, План от 31.03.2016528

Заявник - виконавець послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води із заявою та відповідним комплектом документів.

 Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Заявление, Форма типового документа, Перечень, Информация от 31.03.2016529

Заявник - оператор телекомунікацій, який виявив бажання провадити операторську діяльність з надання послуг конфіденційного зв’язку та/або захищеного доступу до мережі Інтернет та включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, має ліцензію з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України


Заявник - оператор телекомунікацій, який бажає проводити операторську діяльність з надання послуг конфіденційного зв’язку, який має ліцензію на право надання послуг фіксованого та/або рухомого (мобільного) телефонного зв’язку, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації;


Заявник - здобувач ліцензії або ліцензіат, які подають до органу ліцензування електронні документи з питань ліцензування;


Заявник - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах чи торгах за фіксованою ціною через Веб-сайт засобами системи електронних торгів;

 Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Приказ Министерства юстиции Украины; Порядок от 29.09.20162831/5

Заявник - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) через Веб-сайт

 Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Приказ Министерства юстиции Украины; Порядок от 29.09.20162831/5

Заявник - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) через Веб-сайт

 Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Приказ Министерства юстиции Украины; Порядок от 29.09.20162831/5

Заявник - юридична особа, фізична особа - підприємець, що здійснює виробництво насіння та/або садивного матеріалу

 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 30.11.2016882

Заявник - суб’єкт господарювання або уповноважений представник такого суб’єкта, який подав заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами системи електронних торгів


Заявник - будь-яка організація, яка має відповідати цим Правилам, або будь-яка організація, що повинна отримати від компетентного органу сертифікат типу, обмежений сертифікат типу, додатковий сертифікат типу, схвалення за Військовим технічним стандартом (далі - MTSO схвалення), схвалення головної зміни чи проекту головного ремонту та керується цими Правилами


Заявник - підрядник, який повинен відповідати цим Правилам, або

будь-яка організація, що має намір отримати від компетентного органу сертифікат типу, обмежений сертифікат типу, додатковий сертифікат типу, схвалення (авторизацію) за Європейським Військовим Технічним Стандартом (EMTSO authorization), основні зміни або схвалення проекту значного ремонту, та керується цими Правилами;

будь-яка організація, або експлуатант, або його представник, що звертається за сертифікатом (військовим) льотної придатності відповідно до глави H цих Правил


Заявник - військова частина, яка подає заявку на планування військових перевезень водним транспортом

 Про затвердження Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
Міноборони України, Мінінфраструктури; Приказ, Инструкция, Форма типового документа, План от 12.10.2016526/350

Заявник - ліцензіат, який в установленому цією Процедурою порядку звертається до НКРЕКП із заявою про наміри встановлення тарифів або з заявою про встановлення тарифів


Заявник - суб'єкт господарювання, який надав повідомлення про намір та комплект документів для участі в Конкурсі


Заявник - учасник ринку, що надав заяву про участь у ринку «на добу наперед» та/або на внутрішньодобовому ринку

 Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Правила, Договор, Форма типового документа, Акт, Требования, Порядок от 14.03.2018308

Заявник - учасник ринку, що надав заяву про участь на РДН та/або на ВДР

 Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Правила, Договор, Форма типового документа, Акт, Требования, Порядок от 14.03.2018308

Заявник - юридична особа, яка подала у встановленому цими Авіаційними правилами порядку заяву про отримання (продовження строку дії) сертифіката на право продажу повітряних перевезень (пасажирських або вантажних)

 Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень»
Державіаслужба України; Приказ, Правила, Сертификат, Форма типового документа, Заявление от 15.03.2018231

Заявник - фізична/юридична особа, яка звернулася із заявою на отримання інформації з Кредитного реєстру

 Про затвердження Положення про Кредитний реєстр Національного банку України
Постановление Национального банка Украины; Положение, Информация, Форма типового документа, Запрос от 04.05.201850

Заявник - суб’єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання


Заявник - особа, яка подала заяву про розшук особи, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування

 Про правовий статус осіб, зниклих безвісти
Закон Украины от 12.07.20182505-VIII

Заявник - командир (керівник) експлуатуючої організації, який подав Заяву до Уповноваженого підрозділу з метою отримання адреси повітряного судна


Заявник - аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності, що подає до Аудиторської палати України відомості, які підлягають оприлюдненню в Реєстрі згідно зі статтею 21 Закону

 Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Мінфін України; Приказ, Порядок, Заявление, Форма типового документа от 19.09.2018766

Заявник - суб’єкт господарювання, який у встановленому порядку звернувся до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

 Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Порядок, Заявление, Форма типового документа, План, Перечень, Тариф от 05.10.20181175

Заявник - фізична особа - підприємець або юридична особа, які подали заявку для участі в аукціоні засобами системи електронних торгів з продажу дозволів


Заявник - суб’єкт господарювання, який звертається до органу місцевого самоврядування із заявою про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги


Заявник - особа, що подала заяву про здійснення професійної атестації до органу із сертифікації персоналу за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”

 Деякі питання професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Сертификат, Критерии от 28.11.20181010

Заявник - фізична особа або представник юридичної особи, що звернулись до надавача для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг


Заявник - особа, яка самостійно або через уповноваженого представника звертається до Національного банку України з клопотанням про здійснення процедури, передбаченої цим Положенням. Якщо особа заявника для окремої процедури не визначена у відповідних розділах і главах цього Положення, то заявником є банк

 Про затвердження Положення про ліцензування банків
Постановление Национального банка Украины; Положение, Перечень, Информация, Форма типового документа, Требования, Образец от 22.12.2018149

Заявник - суб’єкт, який діє в інтересах та від імені кінцевих бенефіціарів гранту (власників або співвласників будівлі), подав заявку до Фонду та якому частково була відшкодована вартість заходів з енергоефективності


Заявник - юридична особа, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, у тому числі особа, яка має право провадити один або більше видів діяльності з надання інформаційних послуг

 Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності
НКЦПФР; Решение, Положение, Перечень, Описание, Форма типового документа, Заявление, Справка, Журнал, Свидетельство от 27.09.2018670

Заявник - поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та подали заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу відповідно до цього Порядку


Заявник - поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, що подали заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу відповідно до цього Порядку


Заявник - фізична особа, яка подала у встановленому цими Авіаційними правилами порядку заявку на отримання медичного сертифіката


Заявник - власник повітряного судна або інша юридична особа України, або фізична особа - резидент, яка за письмовим дорученням власника подала заявку до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання державного та реєстраційного знаків, реєстрації (перереєстрації), виключення, схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації організація розробника, виробника цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, яка подала заявку на тимчасове облікове посвідчення, схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації організація розробника цивільної авіаційної техніки, яка подала заявку з метою отримання державного та реєстраційного знаків, реєстрації (перереєстрації), виключення експериментального повітряного судна

 Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»
Державіаслужба України; Приказ, Правила, Классификатор, Форма типового документа, Акт, Свидетельство от 05.02.2019153

Заявник - суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з оперативно-технологічного управління ОЕС України та який подав заяву про встановлення або перегляд тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

 Про затвердження Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Порядок, Форма типового документа, Заявление от 22.04.2019586

Заявник - суб’єкт господарювання, який у встановленому порядку звернувся до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії

 Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Порядок, Заявление, Форма типового документа, Перечень от 22.04.2019585

Заявник - суб’єкт господарювання, який включений до Державного реєстру РРО як виробник або постачальник моделей (модифікацій) РРО


Заявник - суб’єкт господарювання, який включений до Державного реєстру РРО як виробник або постачальник моделей (модифікацій) РРО

 Порядок ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій
Мінфін України; Приказ, Порядок, Заявление, Форма, Запрос, Выдержка, Сообщение от 13.02.201964

Заявник - керівник або уповноважена особа дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

 Деякі питання ведення Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Перечень, Решение от 26.06.2019580

Заявник - нова юридична особа або об’єднання наукових груп наукових установ та/або університетів, академій, інститутів на основі договору про спільну наукову діяльність

 Питання державних ключових лабораторій
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Положение от 10.07.2019607


вверх