Бізнес-відвідувачі

Бізнес-відвідувачі означає фізичних осіб, що працюють на керівних посадах та несуть відповідальність за заснування підприємства. Вони безпосередньо не взаємодіють із громадськістю та не отримують винагороду за свою працю з джерела, розташованого в межах приймаючої Сторони

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Біологічний матеріал (Все определения термина — 2)

Біологічний матеріал означає будь-який матеріал, що містить генетичну інформацію та може репродукуватися або бути репродукованим у біологічній системі

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Верифікація (Все определения термина — 16)

Верифікація означає перевірку шляхом вивчення та розгляду об’єктивної інформації щодо того, чи були виконані необхідні вимоги

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Взаємне підключення

Взаємне підключення означає фізичне та/або логічне зв’язування публічних комунікаційних мереж, які використовуються тим самим або різними постачальниками послуг з тим, щоб надати можливість користувачам одного постачальника послуг підтримувати зв’язок з користувачами того самого або іншого постачальника послуг чи щоб надати доступ до послуг, що надаються іншим постачальником послуг. Послуги при цьому можуть надаватися залученими сторонами або іншими сторонами, які мають доступ до відповідної мережі. Взаємне підключення - це особливий вид доступу, впроваджений між операторами публічних мереж

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Випускники-стажери

Випускники-стажери - це фізичні особи Сторони, найняті на роботу юридичною особою цієї Сторони строком принаймні на один рік, які мають вищу освіту та тимчасово переведені на підприємство на території іншої Сторони з метою кар’єрного зростання або проходження підготовки у сфері бізнес-технологій та методів

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Відомство з питань конкуренції

Відомство з питань конкуренції означає:

a) для України - Антимонопольний комітет України; та

b) для Сторони ЄС - Європейська Комісія

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Восьмий рік

Восьмий рік означає 12-тимісячний період, який починається з дати сьомої річниці набрання чинності цією Угодою

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Дванадцятий рік

Дванадцятий рік означає 12-тимісячний період, який починається з дати одинадцятої річниці набрання чинності цією Угодою

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Дев'ятий рік

Дев’ятий рік означає 12-тимісячний період, який починається з дати восьмої річниці набрання чинності цією Угодою

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Державна установа

Державна установа означає:

1. уряд, центральний банк або грошово-кредитну установу відповідної Сторони чи юридичну особу, що належить або контролюється Стороною, яка переважно виконує урядові функції чи здійснює діяльність для урядових цілей, не включаючи юридичну особу, основним видом діяльності якої є надання фінансових послуг на комерційних умовах; або

2. приватну юридичну особу, яка виконує функції, які зазвичай виконуються центральним банком або фінансовим відомством, під час виконання таких функцій

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Десятий рік

Десятий рік означає 12-тимісячний період, який починається з дати дев’ятої річниці набрання чинності цією Угодою

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Доступ (Все определения термина — 2)

Доступ означає можливість користуватися засобами та/або послугами, наданими іншим постачальником послуг на визначених умовах, на основі виключних або невиключних прав, з метою надання електронних комунікаційних послуг. Це включає, inter alia, доступ до елементів мережі та до пов’язаних з нею засобів, що може передбачати підключення обладнання, як стаціонарного, так і нестаціонарного (зокрема, це включає доступ до локальних вузлів та пристроїв, а також до послуг, необхідних для надання послуг через локальний контур), доступ до фізичної інфраструктури, зокрема будівлі, кабельні системи та антени; доступ до відповідних систем програмного забезпечення, зокрема системи операційної підтримки, доступ до цифрових систем або систем, які забезпечують еквівалентну функціональність, доступ до стаціонарних та мобільних мереж, зокрема для роумінгу, доступ до систем умовного доступу для послуг цифрового телебачення; доступ до послуг віртуальних мереж

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Дочірнє підприємство (Все определения термина — 5)

Дочірнє підприємство юридичної особи Сторони означає юридичну особу, діяльність якої належним чином контролюється іншою юридичною особою тієї Сторони

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Другий рік

Другий рік означає 12-тимісячний період, який починається з дати першої річниці набрання чинності цією Угодою

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Еквівалентність задля цілей торгівлі

Еквівалентність задля цілей торгівлі означає ситуацію, коли Сторона-імпортер приймає санітарні або фітосанітарні заходи, що застосовуються у Стороні-експортері, як еквівалент, навіть у випадку, якщо вони відрізняються від її власних, якщо Сторона-експортер об’єктивно демонструє Стороні-імпортеру, що її заходи досягають відповідного рівня санітарного та фітосанітарного захисту Сторони-імпортера

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Економічна діяльність

Економічна діяльність включає діяльність промислового, торговельного і професійного характеру, а також діяльність ремісників, і не включає діяльність, що має місце під час здійснення владних повноважень

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Електронна комунікаційна мережа

Електронна комунікаційна мережа - означає системи передачі та, у разі потреби, обладнання для переключання або маршрутизації, а також інші ресурси, які дозволяють здійснювати передачу сигналів дротовим способом, радіозв’язком, оптичними або іншими електромагнітними засобами, зокрема мережі супутникового зв’язку, фіксовані (контурні та пакетні, зокрема Інтернет) та мобільні наземні мережі, електричні кабельні системи в межах їх використання з метою передання сигналів, мережі, що використовуються для радіо та телевізійних трансляцій, а також мережі кабельного телебачення, незалежно від виду інформації, що передається

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Електронні комунікаційні послуги

Електронні комунікаційні послуги - означають всі послуги, які включають передачу та прийом електромагнітних сигналів та які зазвичай надаються на оплатних умовах, за винятком радіо та телевізійних трансляцій, до яких не належать економічна діяльність з надання контенту, що потребує телекомунікації для його передачі. Радіо та телевізійні трансляції визначаються як безперервний потік передач, необхідних для доведення сигналів телевізійних та радіо програм до населення, однак які не включають з’єднання між операторами

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Енергетичні товари

Енергетичні товари означає природний газ (код ГС: 2711), електроенергію (код ГС: 2716) та сиру нафту (код ГС: 2709)

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Заінтересована особа

Заінтересована особа означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка може мати будь-які права чи обов’язки відповідно до заходів загального застосування в межах значення статті 282 цієї Угоди

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Законодавство про конкуренцію

Законодавство про конкуренцію означає:

a) для Сторони ЄС - статті 101, 102 та 106 Договору про функціонування Європейського Союзу, Регламент Ради (ЄС) № 139/2004 від 20 січня 2004 року про контроль над концентрацією суб’єктів господарювання (Регламент ЄС про злиття) та акти щодо їх імплементації і такі, що вносять до них зміни і доповнення;

b) для України - Закон України № 2210-III від 11 січня 2001 року (зі змінами та доповненнями) та акти щодо його імплементації і такі, що вносять до них зміни і доповнення. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Закону № 2210-III та іншими суттєвими положеннями про конкуренцію Україна гарантує, що положення Закону мають переважну силу в межах цих розбіжностей; а також

c) будь-які зміни, які можуть бути внесені до вищезазначених актів після набрання чинності цією Угодою

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Заснування підприємницької діяльності

Заснування підприємницької діяльності означає:

a) стосовно юридичних осіб України або Сторони ЄС - право розпочинати та здійснювати економічну діяльність шляхом створення, зокрема придбання, юридичної особи та/або створення філії чи представництва в Україні або Стороні ЄС відповідно;

b) стосовно фізичних осіб - право фізичної особи України або Сторони ЄС розпочинати та здійснювати економічну діяльність у якості самозайнятих осіб, а також створювати підприємства, зокрема акціонерні товариства, діяльність яких вони в належний спосіб контролюють

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Захищені зони

Захищені зони означають, у випадку Сторони ЄС, зони за змістом статті 2 (1)(h) Директиви Ради 2000/29/ЄС від 8 травня 2000 року про захисні заходи проти введення до Співтовариства організмів шкідливих для рослин або рослинних продуктів і проти їх розповсюдження в межах Співтовариства або будь-яке наступне положення

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Захід (Все определения термина — 7)

Захід означає будь-який захід Сторони як у формі закону, підзаконного акта, правила, процедури, рішення, адміністративного акта, так і у іншій формі

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Заходи загального застосування

Заходи загального застосування включають закони, підзаконні акти, судові рішення, процедури та адміністративні правила загального застосування і будь-які інші загальні або абстрактні дії, тлумачення чи інші вимоги, які можуть вплинути на будь-які питання, що охоплюються цією Угодою. До них не належить судове рішення, що застосовується до окремої особи

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Заходи, які ухвалюються або підтримуються Стороною

Заходи, які ухвалюються або підтримуються Стороною означають заходи, що прийняті:

a) центральними, регіональними та місцевими урядами або органами влади; та

b) неурядовими органами при здійсненні повноважень, делегованих центральними, регіональними або місцевими урядами або органами влади

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Значна шкода

Значна шкода розуміється згідно з положеннями статті 4(1) (a) Угоди про спеціальні заходи. Із цією метою цю статтю 4(1) (a) включено до цієї Угоди та вона є її невід’ємною частиною, mutatis mutandis

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Зона, вільна від шкідників

Зона, вільна від шкідників означає зону, в якій окремий шкідник відсутній, що підтверджено науковими даними, та в якій, якщо це потрібно, такий стан офіційно підтримується

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Інвестор (Все определения термина — 15)

Інвестор означає будь-яку фізичну або юридичну особу Сторони, яка прагне здійснювати або здійснює економічну діяльність шляхом заснування підприємницької діяльності

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Інспекція (Все определения термина — 2)

Інспекція означає перевірку будь-якого аспекту, що стосується кормів, продуктів харчування, здоров’я тварин і утримання та поводження з тваринами для того, щоб підтвердити, що такі аспекти відповідають вимогам законодавства щодо кормів та продуктів харчування та правилам стосовно здоров’я та утримання і поводження з тваринами

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Інспекція рослин

Інспекція рослин означає офіційний візуальний огляд та аналіз рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів, що регулюються цією Угодою, для визначення наявності шкідників та/або визначення дотримання фітосанітарних правил

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Інфекція у тварини

Інфекція у тварини означає стан, при якому тварини є носіями інфекційних агентів з наявністю клінічного чи патологічного вираження інфекції або без такого вираження

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Керівники

Керівники - це:

Особи, які працюють на керівних посадах в межах юридичної особи і які, головним чином, управляють діяльністю підприємства, перебуваючи під загальним наглядом або у безпосередньому підпорядкуванні раді директорів чи акціонерів суб’єкта господарської діяльності або аналогічному органу, в тому числі:

здійснюють управління підприємством або департаментом чи підрозділом в його межах;

здійснюють нагляд та контроль за діяльністю інших професійних співробітників та співробітників, які виконують функції нагляду або управління;

мають повноваження особисто наймати на роботу та звільняти або надавати рекомендації щодо найму чи звільнення або виконувати іншу кадрову діяльність

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Кінцевий користувач (Все определения термина — 2)

Кінцевий користувач означає користувача, який не здійснює надання послуг публічних комунікаційних мереж або електронних комунікаційних послуг для населення

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Комерційне використання

Комерційне використання означає продаж, прокат, лізинг або будь-який інший спосіб комерційного розповсюдження чи пропонування для цих цілей. Проте для цілей статті 227 цієї Угоди «комерційне використання» не включає використання за умов конфіденційності в тому розумінні, що подальше розповсюдження не здійснюється третім особам

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Компетентний орган (Все определения термина — 28)

Компетентний орган означає будь-який центральний, регіональний або місцевий уряд та орган влади або неурядовий орган, що має повноваження, делеговані центральними, регіональними або місцевими урядами чи органами влади, який приймає рішення про ліцензування

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Контрафактні товари (Все определения термина — 5)

Контрафактні товари, а саме:

і) товари, зокрема упаковку, що містить без дозволу торговельну марку, ідентичну торговельній марці, зареєстрованій належним чином стосовно такої самої групи товарів, які за суттєвими ознаками не можуть бути відрізнені від товарів із зазначеною торговельною маркою, та таким чином порушують права власника торговельної марки;

ii) будь-який символ торговельної марки (логотип, маркування, наклейка, брошура, інструкція з користування або гарантійний документ), навіть при окремому представленні, за таких самих умов, як і товари, зазначені в підпункті (і);

ііі) пакувальні матеріали, що містять торговельні марки контрафактних товарів, представлені окремо, за таких самих умов, як і товари, зазначені в підпункті (і)

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Ліцензія (Все определения термина — 48)

Ліцензія означає дозвіл, що надається окремому постачальнику регуляторним органом, який вимагається для здійснення діяльності з надання такої послуги

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Ліцензування (Все определения термина — 16)

Ліцензування означає процес, за яким постачальник послуг або інвестор, в разі необхідності, вживає заходів для того, щоб отримати від компетентного органу рішення про дозвіл на надання послуг, у тому числі шляхом заснування підприємства, або про дозвіл на заснування економічної діяльності, іншої, ніж надання послуг, у тому числі рішення про внесення змін або продовження терміну дії такого дозволу

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Локальна лінія зв'язку, абонентський канал або абонентська лінія

Локальна лінія зв’язку, абонентський канал або абонентська лінія означає фізичну лінію зв’язку (ланцюг), яка з’єднує вихідну точку мережі у приміщенні абонента з основною розподільною системою або еквівалентним обладнанням стаціонарної публічної комунікаційної мережі

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Лот (Все определения термина — 37)

Лот означає кількість одиниці одного товару, що ідентифікуються за однорідністю їхнього складу та походження і формують партію вантажу

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Міжнародні морські перевезення

Міжнародні морські перевезення включають перевезення «від дверей до дверей» та мультимодальні транспортні операції, тобто перевезення товарів з використанням більш, ніж одного виду транспорту, зокрема «морське плече», за єдиним транспортним документом, та із цією метою пряме укладення контрактів з постачальниками послуг іншими видами транспорту

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Мікробіологічний процес

Мікробіологічний процес означає будь-який процес, у якому задіяний мікробіологічний матеріал або який здійснюється на основі мікробіологічного матеріалу

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Морські агентські послуги

Морські агентські послуги означають діяльність, що полягає у виконанні у визначеній географічній зоні агентських функцій щодо представлення комерційних інтересів однієї чи більше компаній-перевізників стосовно:

i) маркетингу та продажу послуг морських перевезень та пов’язаних з ними послуг, починаючи з визначення вартості до виставлення відповідних рахунків, а також надання коносаментів від імені компаній, придбання та перепродаж необхідних пов’язаних послуг, підготовка документації та надання комерційної інформації;

іі) діяльності від імені компанії щодо організації заходу судна або прийому вантажів у разі необхідності

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Морські навантажувально-розвантажувальні послуги

Морські навантажувально-розвантажувальні послуги означають діяльність, яку виконують стивідорні компанії, зокрема оператори терміналів, але не включаючи безпосередньої діяльності портових вантажників, коли ця робоча сила організована незалежно від стивідорних компаній та операторів терміналів. Така діяльність включає організацію та нагляд за:

i) навантаженням/розвантаженням вантажу на/з судна;

ii) закріпленням/розкріпленням вантажу;

iii) прийомом/доставкою та зберіганням вантажів перед завантаженням на судно або після розвантаження

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Належний рівень санітарного та фітосанітарного захисту

Належний рівень санітарного та фітосанітарного захисту означає належний рівень санітарного та фітосанітарного захисту, який визначено у пункті 5 Додатка А до Угоди СФЗ

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Напівпровідниковий продукт

Напівпровідниковий продукт означає кінцеву або проміжну форму будь-якого продукту:

що складається з корпусу матеріалу, який містить прошарок напівпровідникового матеріалу; і має один або більше прошарків, що складаються з провідникового, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу, з прошарками, розташованими відповідно до раніше визначеної тривимірної структури; і призначена для виконання електронної функції виключно або разом з іншими функціями

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Насіння (Все определения термина — 7)

Насіння означає насіння у ботанічному розмінні, що призначене для висадження

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Незалежні фахівці

Незалежні фахівці - це фізичні особи, що залучені до надання певної послуги та оформлені як самозайняті особи на території однієї Сторони, підприємницька діяльність яких не заснована на території іншої Сторони та які уклали договір bona fide3 про надання послуг кінцевому споживачеві на території останньої Сторони, для чого необхідна присутність на тимчасовій основі на території цієї Сторони для виконання умов договору про надання послуг

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014

Несанкціонований відбір

Несанкціонований відбір означає будь-яку діяльність, що включає незаконний відбір енергетичних товарів зі стаціонарної інфраструктури

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2014


вверх