Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Документ про відповідність (Все определения термина — 5)

Документ про відповідність - декларація, протокол, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат або будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідностівверх