Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Діапазон витрат

Діапазон витрат — діапазон витрат лічильника, обмежений мінімальною (q(min)) та максимальною (q(max)) витратами. Він поділяється на дві області, що визначаються як верхня і нижня, з різними нормованими границями допустимої похибки, розділені перехідною витратою.

 Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності лічильників гарячої води
Держспоживстандарт України; Приказ, Регламент, Форма типового документа от 28.10.2004234

Діапазон витрат — діапазон витрат лічильника, обмежений мінімальною (q(min)) та максимальною (q(max)) витратами. Він поділяється на дві області, що визначаються як верхня і нижня, з різними нормованими границями допустимої похибки, розділені перехідною витратою.вверх