Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Діагностування

Діагностування — технологічний процес оцінювання технічного стану об'єкта дослідження без його повного розбирання за сукупністю виявлених діагностичних чинників із заданою точністю.

 Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів
Приказ Министерства юстиции Украины; Фонд державного майна; Методика от 24.11.2003142/5/2092

Діагностування - визначення технічного стану системи (компонента), виявлення та ідентифікація непрацездатних компонентів системи та/або їх складових частин на відповідному рівні розукрупненнявверх