Перечень терминов Кол-во: 4 термина

Дитячий будинок-інтернат

Дитячий будинок-інтернат є соціально-медичною установою для постійного проживання дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.


Дитячий будинок-інтернат (далі — будинок-інтернат) є соціально-медичною установою для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

 Типове Положення про дитячий будинок-інтернат
Мінпраці України; Положение от 29.12.2001549

Дитячий будинок-інтернат (далі — будинок-інтернат) є соціально-медичною установою для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років (далі — вихованців) з утвореним у разі потреби молодіжним відділенням для молоді віком від 18 до 35 років (далі — осіб), що входить як структурний підрозділ до складу будинку-інтернату, з вадами фізичного та/або розумового розвитку та психічними розладами, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг.


Під терміном “дитячий будинок-інтернат” розуміється стаціонарна соціально-медична установа, призначена для тимчасового (до шести місяців) або постійного (понад шість місяців) перебування або проживання дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років (далі - вихованці) та осіб з інвалідністю віком до 35 років (далі - підопічні) з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів і згідно з медичним висновком не мають протипоказань для перебування в зазначеній установі незалежно від наявності осіб, зобов’язаних згідно із законом їх утримувати

 Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 14.12.2016978


вверх