Перечень терминов Кол-во: 16 терминов

Дитина

Дитина — особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої раніше.

 Про державну допомогу сім'ям з дітьми
Закон Украины от 21.11.19922811-XII

Дитина — особа віком до 18 років.

 Про громадянство України
Закон Украины от 18.01.20012235-III

Дитина - особа віком до 18 років

 Про громадянство України
Закон Украины от 18.01.20012235-III

Дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше

 Про охорону дитинства
Закон Украины от 26.04.20012402-III

Дитина — особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

 Про охорону дитинства
Закон Украины от 26.04.20012402-III

"Дитина" означає будь-яку особу, що не досягла 18 років, якщо за законодавством, яке застосовується до дітей, повноліття не настає раніше.

 Європейська конвенція про громадянство (укр/рос)
Рада Європи; Конвенция, Международный документ, Доклад от 06.11.1997ETS N 166

"Дитина" означає дитину, яка не досягла віку закінчення шкільної освіти або не досягла 15-річного віку, як це може бути встановлено;

 Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення
Міжнародна організація праці; Конвенция, Международный документ, Классификация от 28.06.1952

Дитина

1. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

2. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років.

Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

 Сімейний кодекс України
Кодекс Украины; Кодекс, Закон от 10.01.20022947-III

Дитина

Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття

 Сімейний кодекс України
Кодекс Украины; Кодекс, Закон от 10.01.20022947-III

Дитина — особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.


Поняття "дитина" у даному Порядку означає особу у віці до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

 Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
Держкомсім'ї та молоді, МВС України, МОН України, МОЗ України; Приказ, Порядок от 16.01.20045/34/24/11

Термін "дитина" означає:

i) дитину шкільного віку або дитину, яка не досягла 16 років;

ii) відповідно до визначених умов, дитину, старшу за вік, вказаний у попередньому пункті, яка є учнем або студентом, або страждає хронічним захворюванням чи хворобливістю, що робить її непридатною до будь-якої професійної діяльності.

 Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) (ETS N 139)
Рада Європи; Кодекс, Международный документ, Классификация от 06.11.1990ETS N 139

"Ребенок" означает лицо младше 18 лет, в отношении которого может быть сделано или исполнено в судебном порядке распоряжение о контакте в государстве-участнике.

 Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос)
Рада Європи; Конвенция, Международный документ от 15.05.2003ETSN192

"Дитина" — будь-яка особа віком до 18 років.

 Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми
Рада Європи; Конвенция, Международный документ от 16.05.2005

Дитина — будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років.

 Про протидію торгівлі людьми
Закон Украины от 20.09.20113739-VI

Дитина - будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років

 Про протидію торгівлі людьми
Закон Украины от 20.09.20113739-VI


вверх