Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Дистанційне навчання

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

 Про затвердження Положення про дистанційне навчання
МОН України; Приказ, Положение от 21.01.200440


вверх