Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

Перечень терминов Кол-во: 3 термина

Диспансеризація

Диспансеризація — це організація роботи психіатричних закладів стосовно систематичного нагляду за перебігом психічного розладу в особи, яка страждає на психічний розлад, на її прохання або за усвідомленою згодою, або за згодою її законного представника, а також надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за рішенням суду.


Диспансеризація — це комплекс науково обґрунтованих лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і соціальних заходів, спрямованих на збереження, відновлення та зміцнення здоров'я осіб, які перебувають на медичному обліку в лікувально-профілактичних закладах СБУ (далі — прикріплені контингенти), попередження розвитку захворювань та зниження захворюваності.

 Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України
Служба безпеки України; Приказ, Инструкция, Схема, Заключение, Форма типового документа от 12.11.2007803

Диспансеризація - комплекс діагностичних, лікувально-профілактичних та організаційних заходів, що здійснюються лікувально-профілактичними закладами СБУ у взаємодії з керівництвом органів, підрозділів, закладів СБУ з метою активного виявлення військовослужбовців із захворюваннями на ранніх стадіях, з підвищеним ризиком виникнення захворювань, встановлення за ними за необхідності динамічного нагляду з розробкою та проведенням комплексу заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців

 Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України
Служба безпеки України; Приказ, Инструкция, Схема, Паспорт, Форма типового документа от 14.08.2014498