Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Дискусія

Дискусія — це навчальне заняття, проведення якого визначається викладачем у зв'язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, що виникла у студентів у ході навчання, шляхом обговорення її студентами з викладачем та між собою.

 Про затвердження Положення про дистанційне навчання
МОН України; Приказ, Положение от 21.01.200440


вверх