Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Дисконтні облігації

Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику облігації під час її погашення становить доход (дисконт) за облігацією

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон Украины от 23.02.20063480-IV

Дисконтні облігації — облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить доход (дисконт) за облігацією.

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон Украины от 23.02.20063480-IV


вверх