Перечень терминов Кол-во: 12 терминов

Дисконт

Дисконт — різниця між номіналом векселя та сумою, фактично одержаною за вексель, якщо ця сума менша від номіналу.

 Про додаткові заходи щодо забезпечення надходження збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Акт, Договор от 24.01.199875

Дисконт — становить різницю між вартістю погашення цінних паперів та вартістю їх придбання без врахування нарахованих на час придбання процентів, якщо вартість придбання нижча вартості погашення.


Дисконт — це різниця між номінальною вартістю цінних паперів і ціною їх придбання, якщо ціна придбання без урахування нарахованих до дати придбання доходів за цінним папером нижча номінальної вартості.


Дисконт (за операціями з борговими цінними паперами) — різниця між номінальною вартістю цінного папера та його ринковою вартістю (вартістю придбання), якщо ринкова вартість нижча номінальної без урахування нарахованих на час придбання процентів.

 Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків
Постановление Национального банка Украины от 25.09.1997316

Дисконт — різниця між ціною в даний час і ціною на момент погашення або ціною номіналу цінного паперу.

 Про затвердження Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Постановление Верховной Рады Украины; Правила от 27.06.1995247/95-ВР

Дисконт — різниця між повною (номінальною) сумою векселя та сумою, що сплачена при придбанні векселя, за умови, що остання сума менше повної (номінальної).

 Положення про операції банків з векселями
Национальный банк Украины; Положение от 28.05.1999258

Дисконт — винагорода, що беруть банки під час врахування векселів та купівлі векселів у векселедержателів до закінчення терміну їх сплати.


Дисконт — це різниця між вартістю погашення цінних паперів та їх собівартістю без урахування нарахованих на час придбання процентів, якщо собівартість нижча вартості погашення.

 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України
Постановление Национального банка Украины; Инструкция от 20.08.2003355

Дисконт — різниця між номінальною вартістю державних цінних паперів та ціною їх розміщення (продажу), якщо така ціна є нижчою за номінальну.


Дисконт — це різниця між номінальною вартістю цінних паперів та їх вартістю під час первісного визнання без урахування нарахованих на час придбання процентів, якщо така вартість нижча номінальної вартості.

 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України
Постановление Национального банка Украины; Инструкция, Перечень от 03.10.2005358

Дисконт - різниця між сумою вкладу та вартістю депозитного сертифіката


Дисконт - це сума перевищення номінальної вартості фінансових інструментів над їх справедливою вартістю під час первісного визнання без урахування нарахованих на час придбання процентів, якщо така вартість нижча, ніж номінальна вартість

 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України
Постановление Национального банка Украины; Инструкция, Перечень от 21.02.201814


вверх