Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Директива льотної придатності

Директива льотної придатності — документ, що видається Державним повноважним органом авіаційної влади держави та визначає необхідні зміни, обмеження, перевірки та/або інші дії, за умови виконання яких може бути продовжена безпечна експлуатація авіаційної техніки.


Директива льотної придатності — обов'язковий для виконання документ Укравіації, який встановлює профілактичні чи коригувальні дії або обмеження щодо льотної придатності або експлуатації авіаційної техніки.вверх