Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Дипломна робота (проект) у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України

Дипломна робота (проект) є теоретично-експериментальним дослідженням актуального завдання із спеціальності (спеціалізації) підготовки курсанта (слухача, студента) або вирішенням певного інженерного завдання з теоретичним обґрунтуванням, проведенням проектно-конструкторських розробок і експериментальних досліджень.вверх