Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Динамічне випробування

Динамічне випробування — випробування динамічним навантаженням за нормами, що встановлені даними Правилами.

 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03)
Держнаглядохоронпраці України; Приказ, Правила от 08.12.2003232