Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Джерело портфельного кредитного ризику щодо банку

Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованість банку за операціями, яким притаманний кредитний ризик, — кредитний портфель, портфель цінних паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо. Оцінка портфельного кредитного ризику передбачає оцінку концентрації та диверсифікації активів банку.

 Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків"
Национальный банк Украины; Указания от 15.03.2004104


вверх