Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Джерело викиду

Джерело викиду - об’єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин

 Про охорону атмосферного повітря
Закон Украины от 16.10.19922707-XII

Джерело викиду — об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин.

 Про охорону атмосферного повітря
Закон Украины от 16.10.19922707-XII