Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Джерела сплати грошових зобов'язань

Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків

Джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

 Податковий кодекс України
Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 02.12.20102755-VI


вверх