Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Джерела іонізуючого випромінювання

Джерела іонізуючого випромінювання (далі — ДІВ) у рамках будь-якої практичної діяльності, на яку поширюються вимоги Правил, включають:

радіоактивні речовини та пристрої, які містять радіоактивні речовини, або пристрої, що створюють випромінювання, включаючи споживчу продукцію, закриті джерела, відкриті джерела, генератори випромінювання, включаючи пересувне радіографічне обладнання;

установки та об'єкти, на яких є радіоактивні речовини або пристрої, що створюють випромінювання, включаючи опромінювальні установки, рудники та підприємства з переробки радіоактивних руд, установки з переробки радіоактивних речовин, ядерні установки у частині, що підпадає під визначення джерела іонізуючого випромінювання, та установки (технологічні лінії) для поводження з радіоактивними відходами.

 Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"
МОЗ України; Приказ, Правила, Форма типового документа, Указания, Перечень от 02.02.200554

"Джерела іонізуючого випромінювання (далі — ДІВ)" означає об'єкти, що містять радіоактивну речовину.вверх