Перечень терминов Кол-во: 8 терминов

Дефолт

Дефолт — неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігації.

 Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств
Держкомісціннихпаперів; Решение, Положение, Форма типового документа от 17.07.2003322

Дефолт — неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, установлений умовами розміщення, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну номінальну вартість облігації.

 Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик
Держкомісціннихпаперів; Решение, Положение, Форма типового документа от 07.10.2003414

Дефолт — неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігації.

 Про внесення Змін до Положення про порядок випуску облігацій підприємств
Держкомісціннихпаперів; Решение, Положение, Форма типового документа, Заявление, Свидетельство, Распоряжение, Отчет от 26.10.20061178

Дефолт — неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, установлений умовами розміщення, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну номінальну вартість облігації.

 Про внесення змін до Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик
Держкомісціннихпаперів; Решение, Положение, Форма типового документа, Заявление, Отчет, Свидетельство от 11.12.20072285

Дефолт - неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений проспектом емісії, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій

 Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
НКЦПФР; Решение, Положение, Форма типового документа, Свидетельство, Распоряжение, Заявление, Отчет от 27.12.20132998

Дефолт - неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений проспектом емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну номінальну вартість облігації

 Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу
НКЦПФР; Решение, Положение, Свидетельство, Форма типового документа, Распоряжение, Заявление, Отчет от 29.04.2014578

Дефолт - одна або декілька обставин, визначених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій підприємств, які становлять порушення обов’язків емітента або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, свідчать про можливість такого порушення в майбутньому або завдають шкоди правам та/або інтересам власників облігацій та за настання яких власники облігацій набувають права, визначені проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій таких облігацій. У разі відсутності у проспекті облігацій або рішенні про емісію облігацій зазначених обставин ними визначаються обставини щодо неспроможності емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій, відсоткового доходу за облігації та/або погасити частину чи повну вартість облігацій

 Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу
НКЦПФР; Решение, Положение, Форма типового документа, Свидетельство, Распоряжение, Заявление, Отчет, Справка от 14.06.2018391

Дефолт - одна або декілька обставин, визначених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій підприємств, які становлять порушення обов’язків емітента або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, свідчать про можливість такого порушення в майбутньому або завдають шкоди правам та/або інтересам власників облігацій та за настання яких власники облігацій набувають права, визначені проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій таких облігацій. У разі відсутності у проспекті облігацій або рішенні про емісію облігацій зазначених обставин ними визначаються обставини щодо неспроможності емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігації та/або погасити частину чи повну вартість облігацій

 Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу
НКЦПФР; Решение, Положение, Свидетельство, Форма типового документа, Распоряжение, Заявление, Отчет, Справка от 21.06.2018425


вверх