Перечень терминов Кол-во: 4 термина

Декларування відповідності

Декларування відповідності — процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа (далі — виробник) під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.

 Про підтвердження відповідності
Закон Украины от 17.05.20012406-III

Декларування відповідності — процедура, за допомогою якої виробник (постачальник) або уповноважена ним особа під свою відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.


Декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною (особою, що надає об’єкт оцінки відповідності)


Декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороноювверх