Кодекс цивільного захисту України
Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 02.10.20125403-VI

Аварійно-рятувальна служба (Все определения термина — 3)

Аварійно-рятувальна служба - сукупність організаційно об’єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Аварійно-рятувальне формування (Все определения термина — 3)

Аварійно-рятувальне формування - підрозділ аварійно-рятувальної служби, самостійний підрозділ, загін, центр, пожежно-рятувальний підрозділ (частина)

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи - роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист населення, уникнення руйнувань і матеріальних збитків, локалізацію зони впливу небезпечних чинників, ліквідацію чинників, що унеможливлюють проведення таких робіт або загрожують життю рятувальників

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Аварія (Все определения термина — 30)

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Відновлювальні роботи

Відновлювальні роботи - комплекс робіт, пов’язаних з відновленням будівель, споруд, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок надзвичайної ситуації, та відповідних територій

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Дорожньо-транспортна пригода (Все определения термина — 11)

Дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди чи заподіяна шкода майну

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Евакуація (Все определения термина — 2)

Евакуація - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Епідемія (Все определения термина — 4)

Епідемія - масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Епізоотія (Все определения термина — 2)

Епізоотія - широке поширення заразної хвороби тварин за короткий проміжок часу, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на відповідній території

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Епіфітотія (Все определения термина — 6)

Епіфітотія - широке поширення на території однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на відповідній території

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (Все определения термина — 4)

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - комплекс правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Засоби протипожежного захисту (Все определения термина — 6)

Засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені для запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Засоби цивільного захисту

Засоби цивільного захисту - протипожежна, аварійно-рятувальна та інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, прилади, інструменти, вироби медичного призначення, лікарські засоби, засоби колективного та індивідуального захисту, які призначені та використовуються під час виконання завдань цивільного захисту

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Захисні споруди цивільного захисту (Все определения термина — 2)

Захисні споруди цивільного захисту - інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Зона можливого ураження (Все определения термина — 4)

Зона можливого ураження - окрема територія, акваторія, на якій внаслідок настання надзвичайної ситуації виникає загроза життю або здоров’ю людей та заподіяна шкода майну

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Зона надзвичайної ситуації (Все определения термина — 7)

Зона надзвичайної ситуації - окрема територія, акваторія, де сталася надзвичайна ситуація

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Інженерний захист територій

Інженерний захист територій - комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту територій, населених пунктів та суб’єктів господарювання від їх наслідків та небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту - комплекс інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту населення і територій від них та небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Катастрофа (Все определения термина — 12)

Катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій

Класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій - технічна або інша характеристика небезпечної події, що зумовлює виникнення обстановки, яка визначається як надзвичайна ситуація

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Класифікація надзвичайних ситуацій (Все определения термина — 3)

Класифікація надзвичайних ситуацій - система, згідно з якою надзвичайні ситуації поділяються на класи і підкласи залежно від характеру їх походження

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Культура безпеки життєдіяльності населення

Культура безпеки життєдіяльності населення - це сукупність цінностей, стандартів, моральних норм і норм поведінки, спрямованих на підтримання самодисципліни як способу підвищення рівня безпеки

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (Все определения термина — 4)

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації - проведення комплексу заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Медико-психологічна реабілітація (Все определения термина — 3)

Медико-психологічна реабілітація - комплекс лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також постраждалих внаслідок такої надзвичайної ситуації, передусім неповнолітніх осіб

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Моніторинг надзвичайних ситуацій

Моніторинг надзвичайних ситуацій - це система безперервних спостережень, лабораторного та іншого контролю для оцінки стану захисту населення і територій та небезпечних процесів, які можуть призвести до загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, а також своєчасне виявлення тенденцій до їх зміни

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015

Надзвичайна ситуація (Все определения термина — 29)

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Найпростіше укриття

Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015

Небезпечна подія

Небезпечна подія - подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками становить загрозу життю або здоров’ю населення чи призводить до завдання матеріальних збитків

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Небезпечний чинник

Небезпечний чинник - складова частина небезпечного явища (пожежа, вибух, викидання, загроза викидання небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин) або процесу, що характеризується фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом), перевищенням нормативних показників і створює загрозу життю та/або здоров’ю людини

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Непрофесійні об'єктові аварійно-рятувальні служби

Непрофесійні об’єктові аварійно-рятувальні служби - служби, що створюються з числа інженерно-технічних та інших досвідчених працівників суб’єктів господарювання, які здобули необхідні знання та навички у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров’я виконувати роботи в екстремальних умовах

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Неспеціалізована аварійно-рятувальна служба

Неспеціалізована аварійно-рятувальна служба - професійна або непрофесійна аварійно-рятувальна служба, яка має підготовлених рятувальників та відповідні засоби цивільного захисту і призначена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, які не потребують відповідної спеціалізації

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Об'єкт підвищеної небезпеки

Об’єкт підвищеної небезпеки - об’єкт, який згідно із законом вважається таким, на якому є реальна загроза виникнення аварії та/або надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (Все определения термина — 2)

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту - спеціальне невійськове об’єднання аварійно-рятувальних та інших формувань, органів управління такими формуваннями системи центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Оповіщення (Все определения термина — 4)

Оповіщення - доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Пожежа (Все определения термина — 9)

Пожежа - неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для істот та навколишнього природного середовища

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Пожежна безпека

Пожежна безпека - відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Пожежна охорона (Все определения термина — 2)

Пожежна охорона - вид діяльності, який полягає у запобіганні виникненню пожеж і захисті життя та здоров’я населення, матеріальних цінностей, навколишнього природного середовища від впливу небезпечних чинників пожежі

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Постраждалий внаслідок надзвичайної ситуації

Постраждалий внаслідок надзвичайної ситуації - це особа, якій заподіяно моральну, фізичну або матеріальну шкоду внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015

Постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру

Постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру  - особи, здоров’ю яких заподіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуації

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Протирадіаційне укриття

Протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015

Професійна аварійно-рятувальна служба (Все определения термина — 2)

Професійна аварійно-рятувальна служба - аварійно-рятувальна служба, працівники якої працюють за трудовим договором, а рятувальники, крім того, проходять професійну, спеціальну фізичну, медичну та психологічну підготовку

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків

Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків - скоординовані дії суб’єктів забезпечення цивільного захисту, що здійснюються відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації, і полягають в організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, припинення дії або впливу небезпечних факторів, викликаних нею, рятування населення і майна, локалізації зони надзвичайної ситуації, а також ліквідації або мінімізації її наслідків, які становлять загрозу життю або здоров’ю населення, заподіяння шкоди території, навколишньому природному середовищу або майну

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Рятувальник (Все определения термина — 4)

Рятувальник - це особа, атестована на здатність до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж і яка безпосередньо бере в них участь, має відповідну спеціальну, фізичну, психологічну та медичну підготовку

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015

Сили цивільного захисту

Сили цивільного захисту - аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Система оповіщення (Все определения термина — 2)

Система оповіщення - комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Служба цивільного захисту (Все определения термина — 2)

Служба цивільного захисту - це державна служба особливого характеру, покликана забезпечувати пожежну охорону, захист населення і територій від негативного впливу надзвичайних ситуацій, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, ліквідацію їх наслідків у мирний час та в особливий період

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015

Спеціалізована аварійно-рятувальна служба (Все определения термина — 2)

Спеціалізована аварійно-рятувальна служба - професійна аварійно-рятувальна служба, яка має підготовлених рятувальників та відповідні засоби цивільного захисту і призначена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з особливим ризиком для життя та здоров’я, зокрема для гасіння газових фонтанів, проведення водолазних та гірничорятувальних робіт

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Спеціалізована служба цивільного захисту

Спеціалізована служба цивільного захисту - підприємства, установи, організації, об’єднані для виконання завдань у сфері цивільного захисту відповідної функціональної спрямованості

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Споруда подвійного призначення

Споруда подвійного призначення - це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015

Стихійне лихо

Стихійне лихо - природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Сховище (Все определения термина — 7)

Сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015

Техногенна безпека (Все определения термина — 3)

Техногенна безпека - відсутність ризику виникнення аварій та/або катастроф на потенційно небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів господарювання, що можуть створити реальну загрозу їх виникнення

Найти определение термина в тексте документа от 02.10.2012

Цивільний захист (Все определения термина — 2)

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015

Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту

Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період

Найти определение термина в тексте документа от 11.02.2015


вверх