Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин (Все определения термина — 3)

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Ввезення (імпорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на територію України (Все определения термина — 3)

Ввезення (імпорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на територію України — переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території іншої держави на територію України.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Вивезення (експорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з території України (Все определения термина — 3)

Вивезення (експорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з території України — переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території України на територію іншої держави.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин (Все определения термина — 3)

Виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин — усі дії, включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин, чи переробку наркотичних засобів і психотропних речовин, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин, або лікарські засоби, що їх містять, чи інші наркотичні засоби, психотропні речовини.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (Все определения термина — 3)

Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — застосування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у виробництві, виготовленні, медичній практиці, при розробленні наркотичних засобів і психотропних речовин, проведенні відповідних експертиз, для науково-дослідної роботи та навчальних цілей, передбачених цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин (Все определения термина — 3)

Виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин — усі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних речовин від рослин, з яких їх одержують.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин (Все определения термина — 3)

Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин — відповідний документ установленого зразка, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, що дає право протягом визначеного строку здійснити ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини (Все определения термина — 3)

Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини — максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, встановлена Кабінетом Міністрів України на підставі розрахункової потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах, у межах яких здійснюється їх обіг протягом визначеного періоду.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Культивування рослин, включених до Переліку (Все определения термина — 3)

Культивування рослин, включених до Переліку, — посів, вирощування рослин, що містять наркотичні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Ліцензійні умови (Все определения термина — 11)

Ліцензійні умови — перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і виконання яких є обов'язковим для суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Ліцензія (Все определения термина — 50)

Ліцензія — документ державного зразка, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Наркотичні засоби (Все определения термина — 6)

Наркотичні засоби — речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (Все определения термина — 3)

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (Все определения термина — 3)

Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у межах території України.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (Все определения термина — 3)

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Перелік) — згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (Все определения термина — 3)

Прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі — прекурсори) — речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Препарат (Все определения термина — 5)

Препарат — суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів та (або) одну чи декілька психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, або суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III, і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці IV Переліку.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Психотропні речовини (Все определения термина — 7)

Психотропні речовини — речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Розроблення наркотичних засобів, психотропних речовин (Все определения термина — 3)

Розроблення наркотичних засобів, психотропних речовин — застосування результатів наукових досліджень та інших знань для планування, проектування і створення нових наркотичних засобів або психотропних речовин.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я (Все определения термина — 2)

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я — спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008

Транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через територію України (Все определения термина — 3)

Транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через територію України — переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з території однієї держави на територію іншої держави під митним контролем територією України без використання цих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2008


вверх