Бенефіціар (Все определения термина — 20)

Бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.2014

Благодійна діяльність (Все определения термина — 4)

Благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.2014

Благодійна організація (Все определения термина — 3)

Благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.2014

Благодійна пожертва

Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.2014

Благодійна програма (Все определения термина — 2)

Благодійна програма - комплекс благодійних заходів у сферах, визначених цим Законом

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.2014

Благодійне телекомунікаційне повідомлення

Благодійне телекомунікаційне повідомлення - ініційоване з кінцевого обладнання абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номера, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний номер, виділений для збору коштів на цілі благодійної діяльності. У разі направлення (здійснення) абонентом благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор телекомунікацій зобов’язаний перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку відповідній неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді на цілі благодійної діяльності у строк та відповідно до умов, визначених договором

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2016

Благодійний грант

Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.2014

Благодійник

Благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.2014

Меценатська діяльність

Меценатська діяльність - благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень, яка здійснюється у порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.2014

Публічний збір благодійних пожертв

Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, для досягнення цілей, визначених цим Законом

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.2014


вверх