Кримінальний процесуальний кодекс України
Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 13.04.20124651-VI

Близькі родичі та члени сім'ї (Все определения термина — 3)

близькі родичі та члени сім’ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Видача особи (екстрадиція) (Все определения термина — 2)

Видача особи (екстрадиція) - видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Висновок експерта (Все определения термина — 6)

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Головуючий (Все определения термина — 4)

головуючий - професійний суддя, який головує при колегіальному судовому розгляді або здійснює його одноособово;

Найти определение термина в тексте документа от 26.04.2015

головуючий - професійний суддя, який головує при колегіальному судовому розгляді або здійснює його одноособово;

Найти определение термина в тексте документа от 26.04.2015

Головуючий - суддя, який розглядає справу одноособово, а при колегіальному розгляді справи - суддя-доповідач, визначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою під час розподілу справи

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Державне обвинувачення

державне обвинувачення - процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Дізнання (Все определения термина — 2)

дізнання - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Досудове розслідування (Все определения термина — 2)

досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Досудове слідство

досудове слідство - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Екстрадиційна перевірка (Все определения термина — 2)

Екстрадиційна перевірка - діяльність визначених законом органів щодо встановлення та дослідження передбачених міжнародним договором України, іншими актами законодавства України обставин, що можуть перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Екстрадиційний арешт (Все определения термина — 3)

Екстрадиційний арешт - застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції)

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Запитувана сторона

Запитувана сторона – держава, до компетентного органу якої направляється запит

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Запитуюча сторона

Запитуюча сторона - держава, компетентний орган якої звертається із запитом, або міжнародна судова установа

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування

Інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, - особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом

Найти определение термина в тексте документа от 07.12.2017

Керівник органу досудового розслідування (Все определения термина — 3)

Керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень

Найти определение термина в тексте документа от 05.01.2017

керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань та його заступники, які діють у межах своїх повноважень;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

8) керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та його заступники, які діють у межах своїх повноважень;

Найти определение термина в тексте документа от 26.04.2015

Керівник органу прокуратури (Все определения термина — 2)

9) керівник органу прокуратури - Генеральний прокурор України, керівник регіональної прокуратури, керівник місцевої прокуратури та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень;

Найти определение термина в тексте документа от 26.04.2015

керівник органу прокуратури - Генеральний прокурор України, прокурор Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, міжрайонний прокурор, прокурор міста, району, прирівняні до них прокурори, та їх заступники, які діють у межах своїх повноважень;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Компетентний орган (Все определения термина — 32)

Компетентний орган - орган, що здійснює кримінальне провадження, який звертається із запитом згідно з цим розділом або який забезпечує виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Кримінальне провадження

кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Малолітня особа

малолітня особа - дитина до досягнення нею чотирнадцяти років;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Міжнародна правова допомога

Міжнародна правова допомога - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Негласні слідчі (розшукові) дії

Негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Неповнолітня особа

неповнолітня особа - малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Обвинувачення

обвинувачення - твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому цим Кодексом;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Перейняття кримінального провадження

Перейняття кримінального провадження - здійснення компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, за її запитом

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Показання

Показання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Притягнення до кримінальної відповідальності

притягнення до кримінальної відповідальності - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Прокурор (Все определения термина — 3)

прокурор - Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, їх старші помічники, помічники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах, міжрайонні та спеціалізовані прокурори, їх перші заступники, заступники прокурорів, начальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші заступники, заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур усіх рівнів, які діють у межах повноважень, визначених цим Кодексом;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

прокурор - особа, яка обіймає посаду, передбачену статтею 17 Закону України "Про прокуратуру", та діє у межах своїх повноважень;

Найти определение термина в тексте документа от 26.04.2015

Процесуальні строки (Все определения термина — 3)

Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов’язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2016

Розмір мінімальної заробітної плати

розмір мінімальної заробітної плати - грошова сума, що дорівнює місячному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Слідчий (Все определения термина — 3)

слідчий - службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень;

Найти определение термина в тексте документа от 26.04.2015

Слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень

Найти определение термина в тексте документа от 05.01.2017

слідчий - службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Слідчий суддя (Все определения термина — 3)

слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду

Найти определение термина в тексте документа от 05.08.2018

Сторони кримінального провадження

сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Суд апеляційної інстанції (Все определения термина — 3)

Суд апеляційної інстанції - відповідний апеляційний суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення

Найти определение термина в тексте документа от 05.08.2018

суд апеляційної інстанції - Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційний суд області, міст Києва та Севастополя, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Суд касаційної інстанції (Все определения термина — 3)

Суд касаційної інстанції - Верховний Суд

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

суд касаційної інстанції - Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Суд першої інстанції (Все определения термина — 3)

суд першої інстанції - районний, районний у місті, міський та міськрайонний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Суддя (Все определения термина — 7)

суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів, які відповідно до Конституції України на професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду, відповідного апеляційного суду, районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів, які відповідно до Конституції України на професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний

Найти определение термина в тексте документа от 05.08.2018

Суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів, які відповідно до Конституції України на професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Судове провадження (Все определения термина — 2)

судове провадження - кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України, а також за нововиявленими обставинами;

Найти определение термина в тексте документа от 31.10.2014

Судове провадження - кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, а також за нововиявленими або виключними обставинами

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017


вверх