Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи

Джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи - відомості, підтверджені документами, їх належним чином засвідченими копіями або інформацією з публічних (відкритих) джерел, що дають змогу зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей в учасників небанківської установи та/або будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської установи для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи

 Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Постановление Национального банка Украины; Положение, Форма типового документа, Заявление, Сообщение, Структура, Требования, Образец от 17.08.201780