Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Вибіркове постачання

Вибіркове постачання - система постачання, за якої ліцензіар зобов’язується надавати ліцензію на виробництво контрактних товарів прямо або опосередковано тільки ліцензіатам, відібраним згідно з визначеними критеріями, та за якої ці ліцензіати зобов’язуються не продавати контрактних товарів суб’єктам господарювання, які не пройшли відповідного відбору, на території, яка закріплена ліцензіаром для функціонування цієї системивверх