Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Визнана організація

Визнана організація означає класифікаційне товариство або інший приватний орган, що виконує передбачені статутом завдання від імені адміністрації держави прапора

 Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/16/ЄС від 23 квітня 2009 року про контроль державою порту
Європейський Союз; Директива, Международный документ, Сообщение, Список, Положение, Отчет, Форма типового документа, Критерии от 23.04.20092009/16/ЄС


вверх