Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Підрозділи контролю

Підрозділи контролю - підрозділи банку, які здійснюють об’єктивну та незалежну оцінку діяльності банку, забезпечують достовірність звітності, виконання банком своїх зобов’язань. Такими підрозділами є підрозділ з управління ризиками, підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (далі - підрозділ комплаєнс) та підрозділ внутрішнього аудиту

 Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України
Решение Национального банка Украины; Рекомендации от 03.12.2018814-рш


вверх