Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Деформація особистості

Деформація особистості - зміна якостей і властивостей особистості (стереотипів сприйняття, ціннісних орієнтацій, характеру, способів спілкування, поведінки) під впливом виконання професійної діяльності