Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Дистанційне керування

Дистанційне керування - операції з комутаційними апаратами, в тому числі заземлювальними роз’єднувачами, та технологічним режимом роботи обладнання (пристроїв РЗА і ПА) з віддаленого не менше ніж на безпечну відстань поста керування (комп’ютера, щита, пульта тощо). Під безпечною відстанню потрібно розуміти найменш допустиму відстань між працівником і комутаційним апаратом та/або іншим джерелом небезпеки, що необхідна для безпечного виконання оперативних перемикань

 Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках
Міненерговугілля України; Приказ, Правила, Форма типового документа, Требования от 30.01.201877


вверх