Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи

Джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають змогу зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей в учасників небанківських фінансових установ та/або будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установивверх