Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Вид повідомлення

Вид повідомлення – інформація про назву події (випадку), із настанням якої (якого) закон та/або статут акціонерного товариства передбачає обов’язок акціонерного товариства направити повідомлення акціонерам


Вид повідомлення – інформація про назву події (випадку), із настанням якої (якого) закон та/або статут акціонерного товариства передбачає обов’язок акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, направити повідомлення акціонерамвверх