Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Закон Украины от 15.12.19933687-XII

Апеляційна палата (Все определения термина — 6)

Апеляційна палата — колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Винахід (корисна модель) (Все определения термина — 3)

Винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Винахідник (Все определения термина — 2)

Винахідник — людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель).

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель)

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Дата пріоритету (Все определения термина — 2)

Дата пріоритету — дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Деклараційний патент на винахід (Все определения термина — 3)

Деклараційний патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Деклараційний патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Деклараційний патент на корисну модель (Все определения термина — 3)

Деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Деклараційний патент на корисну модель — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Деклараційний патент на секретну корисну модель (Все определения термина — 3)

Деклараційний патент на секретну корисну модель — різновид патенту, що видається на корисну модель, віднесену до державної таємниці.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Деклараційний патент на секретну корисну модель - різновид патенту, що видається на корисну модель, віднесену до державної таємниці

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Державна система правової охорони інтелектуальної власності (Все определения термина — 7)

Державна система правової охорони інтелектуальної власності — Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Доручення роботодавця (Все определения термина — 2)

Доручення роботодавця — видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі)

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Заклад експертизи (Все определения термина — 2)

Заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Заявка (Все определения термина — 17)

Заявка - сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Заявка на патент

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Заявник (Все определения термина — 123)

Заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) (Все определения термина — 3)

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) — експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності)

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Ліцензія (Все определения термина — 49)

Ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Ліцензія — дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Міжнародна заявка

Міжнародна заявка - заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Міжнародна заявка на патент

Міжнародна заявка — заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Особа (Все определения термина — 27)

Особа - фізична або юридична особа

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Патент (деклараційний патент) на секретний винахід (Все определения термина — 3)

Патент (деклараційний патент) на секретний винахід - різновид патенту, що видається на винахід, віднесений до державної таємниці

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Патент (деклараційний патент) на секретний винахід — різновид патенту, що видається на винахід, віднесений до державної таємниці.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) (Все определения термина — 2)

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель)

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Патент на винахід (Все определения термина — 3)

Патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Пріоритет заявки (пріоритет) (Все определения термина — 3)

Пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Пріоритет заявки (пріоритет) — першість у поданні заявки.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Реєстр (Все определения термина — 31)

Реєстр - Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Роботодавець (Все определения термина — 32)

Роботодавець — особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом).

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом)

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Секретний винахід (секретна корисна модель) (Все определения термина — 4)

Секретний винахід (секретна корисна модель) — винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Службовий винахід (корисна модель) (Все определения термина — 2)

Службовий винахід (корисна модель) — винахід (корисна модель), створений працівником:

у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником:

у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Службові обов'язки (Все определения термина — 3)

Службові обов'язки — зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі)

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Установа (Все определения термина — 9)

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) (Все определения термина — 3)

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) — експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012


вверх