Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Викиди із природних джерел

"викиди із природних джерел" означають викиди забрудників, які не спричинені прямо чи опосередковано людською діяльністю, включаючи в себе природні явища, як наприклад, виверження вулканів, сейсмічна активність, геотермальна активність, степові пожежі, сильні вітри, морські бризки або атмосферні повторної суспензії, чи перенесення природних часток з сухих регіонів;

 Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
Європейський Союз; Директива, Требования, Критерии, Информация, Заявление, Международный документ от 21.05.20082008/50/ЄС


вверх