Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа от 10.05.2018357

Веб-клієнт

Веб-клієнт - програмний комплекс, що інтегрується до програмного забезпечення державного електронного інформаційного ресурсу отримувача та забезпечує формування і передавання запитів та отримання відповідей за допомогою шлюзів безпечного обміну

Найти определение термина в тексте документа от 10.05.2018

Веб-сервіс

Веб-сервіс - програмний комплекс, що інтегрується до програмного забезпечення державного електронного інформаційного ресурсу постачальника і забезпечує отримання запитів та формування і передавання відповідей за допомогою шлюзів безпечного обміну

Найти определение термина в тексте документа от 10.05.2018

Відповідь на запит щодо отримання інформації державного електронного інформаційного ресурсу

Відповідь на запит щодо отримання інформації державного електронного інформаційного ресурсу (далі - відповідь) - електронне повідомлення, автоматично сформоване веб-сервісом постачальника та передане отримувачу за допомогою шлюзів безпечного обміну через веб-клієнт, що містить дані відповідного державного електронного інформаційного ресурсу або дані про їх відсутність

Найти определение термина в тексте документа от 10.05.2018

Запит щодо отримання інформації державного електронного інформаційного ресурсу

Запит щодо отримання інформації державного електронного інформаційного ресурсу (далі - запит) - електронне повідомлення, сформоване веб-клієнтом отримувача та передане постачальнику за допомогою шлюзів безпечного обміну через веб-сервіс з метою отримання даних відповідного державного електронного інформаційного ресурсу

Найти определение термина в тексте документа от 10.05.2018

Отримувач (Все определения термина — 4)

Отримувач - суб’єкт владних повноважень, що має право на отримання даних державного електронного інформаційного ресурсу, держателем якого є інший суб’єкт владних повноважень, під час надання адміністративних послуг і здійснення інших повноважень відповідно до покладених на нього завдань

Найти определение термина в тексте документа от 10.05.2018

Постачальник (Все определения термина — 25)

Постачальник - суб’єкт владних повноважень, що є держателем (розпорядником) державного електронного інформаційного ресурсу

Найти определение термина в тексте документа от 10.05.2018

Шлюз безпечного обміну (Все определения термина — 2)

Шлюз безпечного обміну - програмне забезпечення системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що інтегрується до інформаційної системи постачальника і отримувача та використовує відповідні засоби кваліфікованої електронної печатки

Найти определение термина в тексте документа от 20.04.2019

Шлюз безпечного обміну - комплекс програмно-апаратних засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що інтегрується до інформаційної системи державного електронного інформаційного ресурсу постачальника та отримувача і забезпечує здійснення електронної інформаційної взаємодії між ними за допомогою відповідним чином розроблених веб-клієнтів і веб-сервісів, у тому числі автоматичного накладення на запити та відповіді на них електронної печатки постачальника та отримувача або відповідного адміністратора державних електронних інформаційних ресурсів

Найти определение термина в тексте документа от 10.05.2018


вверх