Про хімічні джерела струму
Закон Украины от 23.02.20063503-IV

Виробник (Все определения термина — 48)

Виробник - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює виробництво хімічних джерел струму

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Виробник хімічних джерел струму

Виробник — суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює виробництво хімічних джерел струму.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Відпрацьовані хімічні джерела струму (Все определения термина — 2)

Відпрацьовані хімічні джерела струму — хімічні джерела струму, непридатні для експлуатації за рішенням споживача внаслідок фізичного, морального зносу, непоправного браку або з інших причин.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Відпрацьовані хімічні джерела струму - хімічні джерела струму, непридатні для експлуатації за рішенням споживача внаслідок фізичного, морального зносу, непоправного браку або з інших причин

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Експлуатація хімічних джерел струму (Все определения термина — 2)

Експлуатація хімічних джерел струму - використання хімічних джерел струму споживачем за призначенням відповідно до супровідної технічної та/або експлуатаційної документації

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Експлуатація хімічних джерел струму — використання хімічних джерел струму споживачем за призначенням відповідно до супровідної технічної та/або експлуатаційної документації.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Заготівля відпрацьованих хімічних джерел струму (Все определения термина — 2)

Заготівля відпрацьованих хімічних джерел струму - діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана із збиранням, закупівлею, перевезенням, зберіганням та реалізацією відпрацьованих хімічних джерел струму спеціалізованим виробництвам з утилізації або спеціалізованим підприємствам з утилізації

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Заготівля відпрацьованих хімічних джерел струму — діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана із збиранням, закупівлею, перевезенням, зберіганням та реалізацією відпрацьованих хімічних джерел струму спеціалізованим виробництвам з утилізації або спеціалізованим підприємствам з утилізації.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Імпортер (Все определения термина — 30)

Імпортер - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює ввезення на митну територію України хімічних джерел струму

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Імпортер хімічних джерел струму

Імпортер — суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює ввезення на митну територію України хімічних джерел струму.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Небезпечні відпрацьовані хімічні джерела струму (Все определения термина — 2)

Небезпечні відпрацьовані хімічні джерела струму — відпрацьовані хімічні джерела струму, що утримують у своєму складі екологічно небезпечні речовини та їх сполуки.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Небезпечні відпрацьовані хімічні джерела струму - відпрацьовані хімічні джерела струму, що утримують у своєму складі екологічно небезпечні речовини та їх сполуки

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Небезпечні речовини та їх сполуки (Все определения термина — 2)

Небезпечні речовини та їх сполуки - небезпечні речовини та їх сполуки, що включені до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Небезпечні речовини та їх сполуки — небезпечні речовини та їх сполуки, що включені до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Первинна обробка відпрацьованих хімічних джерел струму (Все определения термина — 2)

Первинна обробка відпрацьованих хімічних джерел струму — діяльність, пов'язана з приведенням відпрацьованих хімічних джерел струму до стану їх екологічно безпечного зберігання, перевезення чи видалення.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Первинна обробка відпрацьованих хімічних джерел струму - діяльність, пов'язана з приведенням відпрацьованих хімічних джерел струму до стану їх екологічно безпечного зберігання, перевезення чи видалення

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Приймальний пункт (Все определения термина — 3)

Приймальний пункт - стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ виробника чи спеціалізованого підприємства з утилізації, який здійснює операції із заготівлі відпрацьованих хімічних джерел струму

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Приймальний пункт хімічних джерел струму

Приймальний пункт — стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ виробника чи спеціалізованого підприємства з утилізації, який здійснює операції із заготівлі відпрацьованих хімічних джерел струму.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Розробник (Все определения термина — 5)

Розробник - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює розробку хімічних джерел струму, технологічних процесів їх виробництва та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Розробник хімічних джерел струму

Розробник — суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює розробку хімічних джерел струму, технологічних процесів їх виробництва та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Спеціалізоване виробництво з утилізації (Все определения термина — 2)

Спеціалізоване виробництво з утилізації - структурний підрозділ виробника, який має у власності (чи на правах оренди) відповідні приміщення та здійснює провадження технологічних процесів з первинної обробки та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму із забезпеченням згідно із законодавством протипожежної, екологічної та радіаційної безпеки

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Спеціалізоване виробництво з утилізації — структурний підрозділ виробника, який має у власності (чи на правах оренди) відповідні приміщення та здійснює провадження технологічних процесів з первинної обробки та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму із забезпеченням згідно із законодавством протипожежної, екологічної та радіаційної безпеки.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Спеціалізоване підприємство з утилізації (Все определения термина — 2)

Спеціалізоване підприємство з утилізації — суб'єкт підприємницької діяльності, який має у власності (чи на правах оренди) відповідні приміщення, спеціалізоване виробниче обладнання для заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму та здійснює провадження технологічних процесів з первинної обробки та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму із забезпеченням згідно із законодавством протипожежної, екологічної та радіаційної безпеки.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Спеціалізоване підприємство з утилізації - суб'єкт підприємницької діяльності, який має у власності (чи на правах оренди) відповідні приміщення, спеціалізоване виробниче обладнання для заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму та здійснює провадження технологічних процесів з первинної обробки та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму із забезпеченням згідно із законодавством протипожежної, екологічної та радіаційної безпеки

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Споживач (Все определения термина — 27)

Споживач - юридична або фізична особа, яка використовує хімічні джерела струму або вироби з інтегрованими хімічними джерелами струму

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Споживач хімічних джерел струму

Споживач — юридична або фізична особа, яка використовує хімічні джерела струму або вироби з інтегрованими хімічними джерелами струму.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Суб'єкти відносин у сфері хімічних джерел струму (Все определения термина — 2)

Суб'єкти відносин у сфері хімічних джерел струму — розробник, виробник, імпортер, продавець, покупець, споживач, спеціалізоване підприємство з утилізації, інші юридичні та фізичні особи, які є стороною у відносинах, що виникають при розробці, виробництві, реалізації, імпорті та експлуатації хімічних джерел струму, заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Суб'єкти відносин у сфері хімічних джерел струму - розробник, виробник, імпортер, продавець, покупець, споживач, спеціалізоване підприємство з утилізації, інші юридичні та фізичні особи, які є стороною у відносинах, що виникають при розробці, виробництві, реалізації, імпорті та експлуатації хімічних джерел струму, заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Сфера хімічних джерел струму (Все определения термина — 2)

Сфера хімічних джерел струму — відносини, що виникають при розробці, виробництві, реалізації, імпорті та експлуатації хімічних джерел струму, заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Сфера хімічних джерел струму - відносини, що виникають при розробці, виробництві, реалізації, імпорті та експлуатації хімічних джерел струму, заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму (Все определения термина — 2)

Утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму - механічне, фізико-хімічне та інше оброблення відпрацьованих хімічних джерел струму з метою отримання сировини для виробництва хімічних джерел струму та/або знешкодження відпрацьованих хімічних джерел струму чи їх складових частин

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017

Утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму — механічне, фізико-хімічне та інше оброблення відпрацьованих хімічних джерел струму з метою отримання сировини для виробництва хімічних джерел струму та/або знешкодження відпрацьованих хімічних джерел струму чи їх складових частин.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Хімічні джерела струму (Все определения термина — 2)

Хімічні джерела струму — джерела електричної енергії, яка виробляється шляхом перетворення хімічної енергії в електричну, що складаються з одного чи декількох неперезаряджувальних первинних елементів або перезаряджувальних вторинних елементів (акумуляторів), у тому числі інтегрованих у вироби промислового чи побутового призначення.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Хімічні джерела струму - джерела електричної енергії, яка виробляється шляхом перетворення хімічної енергії в електричну, що складаються з одного чи декількох неперезаряджувальних первинних елементів або перезаряджувальних вторинних елементів (акумуляторів), у тому числі інтегрованих у вироби промислового чи побутового призначення

Найти определение термина в тексте документа от 18.12.2017


вверх