Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Об'єкт оцінки відповідності

Об’єкт оцінки відповідності - конкретний матеріал, продукція, установка, процес, послуга, система, особа чи орган, до яких застосовується оцінка відповідності


Об’єкт оцінки відповідності - юридична особа, фізична особа - підприємець, які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, інформаційно-телекомунікаційна система, засоби кваліфікованого електронного підпису та кваліфіковані електронні довірчі послугивверх