Перечень терминов Кол-во: 17 терминов

Надання на ринку

Надання на ринку означає будь-яке платне або безплатне постачання продукту для розповсюдження, споживання або використання на ринку Співтовариства в процесі провадження господарської діяльності


надання на ринку означає будь-яке платне або безплатне постачання продукту для розповсюдження, споживання або використання на ринку Співтовариства в процесі провадження господарської діяльності


Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності


Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання засобу вимірювальної техніки для розповсюдження, споживання або використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

 Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 24.02.2016163

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання посудини для розповсюдження чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності

 Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 28.12.20161025

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності

 Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Критерии, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 28.12.20161055

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання електричного та електронного обладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності

 Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Форма типового документа, Декларация от 10.03.2017139

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання радіообладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності

 Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Форма типового документа, Декларация, План, Мероприятия, Перечень от 24.05.2017355

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання компонента безпеки для ліфтів для розповсюдження чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності

 Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Декларация, Перечень от 21.06.2017438

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання іграшки для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності

 Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Перечень, Требования, Форма типового документа, Декларация от 28.02.2018151

Надання на ринку означає будь-яке платне або безоплатне постачання пристрою безпеки або вузла для розповсюдження або використання на ринку Союзу в процесі здійснення комерційної діяльності


Надання на ринку означає будь-яке постачання приладу або арматури для розповсюдження або використання на ринку Союзу в ході комерційної діяльності як за плату, так і безкоштовно


Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання вибухового матеріалу для розповсюдження чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності

 Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Перечень, Требования, Форма типового документа, Декларация от 03.10.2018802

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання приладу або арматури для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності

 Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 04.07.2018814

Надання на ринку означає будь-яке платне або безоплатне постачання пересувного обладнання, що працює під тиском, для розповсюдження або використання на ринку Союзу в ході провадження господарської діяльності або діяльності з надання публічних послуг


Надання на ринку - платне або безоплатне постачання обладнання, що працює під тиском, або агрегатів для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності

 Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Декларация, Форма типового документа, Перечень от 16.01.201927

«надання на ринку» означає будь-яке платне або безоплатне постачання посудини для розповсюдження чи використання на ринку Союзу в процесі здійснення комерційної діяльностівверх