Перечень терминов Кол-во: 12 терминов

Знак відповідності технічним регламентам

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає застосовним вимогам, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування


Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування


Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що засіб вимірювальної техніки відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеного засобу та визначені у технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

 Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 24.02.2016163

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що посудина відповідає вимогам до неї, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення маркування

 Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 28.12.20161025

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник інформує, що продукція відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування

 Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Критерии, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 28.12.20161055

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник зазначає, що електричне та електронне обладнання відповідає вимогам, які застосовуються до нього та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування

 Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Форма типового документа, Декларация от 10.03.2017139

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що радіообладнання відповідає вимогам, які застосовуються до радіообладнання та визначені в технічних регламентах, якими передбачено нанесення такого маркування

 Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Форма типового документа, Декларация, План, Мероприятия, Перечень от 24.05.2017355

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого монтажник або виробник вказує, що ліфт або компонент безпеки для ліфтів відповідає вимогам, які застосовуються до такого ліфта або компонента і визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування

 Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Декларация, Перечень от 21.06.2017438

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що іграшка відповідає вимогам до неї, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування

 Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Перечень, Требования, Форма типового документа, Декларация от 28.02.2018151

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що вибуховий матеріал відповідає вимогам до нього, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення маркування

 Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Перечень, Требования, Форма типового документа, Декларация от 03.10.2018802

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник інформує, що прилад або арматура відповідає вимогам, які застосовуються до них та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування

 Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 04.07.2018814

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що обладнання, що працює під тиском, або агрегат відповідають вимогам, які застосовуються до них і визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування

 Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Декларация, Форма типового документа, Перечень от 16.01.201927


вверх