Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Визначені вимоги

Визначені вимоги - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосібвверх