Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Заінтересована сторона (Все определения термина — 5)

Заінтересована сторона - будь-яка фізична чи юридична особа або громадське об’єднання без статусу юридичної особи, що має безпосередній або опосередкований інтерес стосовно діяльності з розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності та/або використання результатів оцінки відповідності вимогам технічних регламентіввверх