Перечень терминов Кол-во: 3 термина

Юридичний ризик

Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, підзаконних нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.

 Щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту у банках України
Письмо Национального банка Украины; Указания, Принципы от 29.01.200442-311/382

Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.


Юридичний ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок невиконання сторонами умов договорів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам законодавства

 Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах
Постановление Национального банка Украины; Положение, Перечень, Классификация от 11.06.201864


вверх