Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Цінні папери в торговому портфелі

Цінні папери в торговому портфелі — цінні папери, придбані банком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань їх ціни або дилерської маржі. До торгових цінних паперів можуть бути віднесені будь-які цінні папери, щодо яких банк під час первісного визнання прийняв рішення про їх облік за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України
Постановление Национального банка Украины; Инструкция, Перечень от 03.10.2005358


вверх