Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel
Про іпотечні облігації
Закон Украины от 22.12.20053273-IV

Боржник (Все определения термина — 19)

Боржник — позичальник за кредитним договором (договором позики), виконання зобов'язань за яким забезпечене іпотекою.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Види іпотечних облігацій

Можуть випускатися такі види іпотечних облігацій

1) звичайні іпотечні облігації;

2) структуровані іпотечні облігації.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Витяг з реєстру іпотечного покриття (Все определения термина — 2)

Витяг з реєстру іпотечного покриття — документ, що містить інформацію про розмір, стан і загальні характеристики іпотечного покриття відповідного випуску іпотечних облігацій.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Договір про збереження реальної вартості забезпечених іпотекою зобов'язань боржників (Все определения термина — 2)

Договір про збереження реальної вартості забезпечених іпотекою зобов'язань боржників — валютні, процентні та інші похідні (деривативи), що використовуються для мінімізації валютних та процентних ризиків і забезпечення регулярності платежів за іпотечним покриттям.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Емітент (Все определения термина — 11)

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Емітент — фінансова установа, яка здійснює емісію іпотечних облігацій відповідно до вимог, установлених цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Емітент звичайних іпотечних облігацій

Емітентом звичайних іпотечних облігацій є іпотечний кредитор, що несе відповідальність за виконання зобов'язань за такими іпотечними облігаціями іпотечним покриттям та всім іншим своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Емітент структурованих іпотечних облігацій

Емітентом структурованих іпотечних облігацій є спеціалізована іпотечна установа, яка несе відповідальність за виконання зобов'язань за такими іпотечними облігаціями лише іпотечним покриттям.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Іпотечне покриття (Все определения термина — 2)

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Іпотечне покриття — іпотечні активи, а також інші активи, які відповідно до цього Закону, проспекту емісії та реєстру іпотечного покриття забезпечують виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Іпотечний актив (Все определения термина — 2)

Іпотечний актив — право вимоги за забезпеченим іпотекою грошовим зобов'язанням боржника.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Іпотечний кредитор (Все определения термина — 2)

Іпотечний кредитор — фінансова установа, крім спеціалізованої іпотечної установи, яка відповідно до законодавства має право надавати кредити (позики), виконання зобов'язань боржників за якими забезпечене іпотекою, та/або яка набула право вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками) від інших осіб.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Іпотечні облігації (Все определения термина — 2)

Іпотечними облігаціями є облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому цим Законом. Іпотечні облігації є іменними цінними паперами. Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цієї облігації та грошового доходу в порядку, встановленому цим Законом та проспектом емісії, а в разі невиконання емітентом зобов'язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Коефіцієнт іпотечного покриття (Все определения термина — 2)

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Коефіцієнт іпотечного покриття — величина співвідношення між несплаченою емітентом основною сумою боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій і розміром їх іпотечного покриття.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Пов'язані особи (Все определения термина — 6)

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Пов'язані особи — це:

юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

члени сім'ї фізичної особи — чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо така фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

юридичні особи, які прямо або опосередковано володіють одна в іншій часткою статутного капіталу, що становить 10 і більше відсотків статутного капіталу такої юридичної особи.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Процентний період звичайних іпотечних облігацій (Все определения термина — 2)

Процентний період звичайних іпотечних облігацій — період (у календарних днях) між виплатою процентів за іпотечними облігаціями, за який нараховуються і сплачуються проценти відповідно до умов проспекту емісії іпотечних облігацій.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Реєстр іпотечного покриття

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Розмір іпотечного покриття (Все определения термина — 2)

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Розмір іпотечного покриття — сума не сплаченого боржниками основного боргу за всіма іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття, сформованими з урахуванням особливостей, передбачених частиною четвертою статті 13 цього Закону.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Спеціалізована іпотечна установа (Все определения термина — 2)

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA

Спеціалізована іпотечна установа — це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є придбання іпотечних активів (їх продаж у випадках, передбачених цим Законом і проспектом емісії) та випуск структурованих іпотечних облігацій у порядку, встановленому цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 18.08.2012, UA