Перечень терминов Кол-во: 3 термина

Цінний папір

Цінний папір — грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та визначає взаємовідносини між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цього документа, іншим особам.


Цінний папір — документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та відповідає вимогам, установленим законодавством про цінні папери.

 Про оподаткування прибутку підприємств
Закон Украины от 28.12.1994334/94-ВР

Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

 Цивільний кодекс України
Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 16.01.2003435-IV


вверх