Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Фінансове зобов'язання, призначене для перепродажу

Фінансове зобов'язання, призначене для перепродажу — фінансове зобов'язання, що виникає внаслідок випуску фінансового інструмента з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника.вверх